blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Bbl sd förkortning för vilket tillstånd

Bbl sd förkortning för vilket tillstånd

Sedan posttjänsten inrättade postnummer och deras tillhörande statliga postnummer 1963 har förkortningarna med två bokstäver stadigt fått popularitet. Även om det vanligtvis är att föredra att skriva ut hela namnet kräver rymdbegränsningar ofta en förkortning. När du måste använda en förkortning föredras standardförkortningen starkt. Postförkortningen ska endast användas i postadresser. Historia Regering U. Städer U. Statlig förkortning Postnummer Alabama Ala.

AZ Arkansas Ark. AR Kalifornien Kalifornien Kalifornien Colorado Colo CO Connecticut Conn. CT Delaware Del. DE Dist. DC Florida Fla. FL Georgia Ga. IL Indiana Ind. KS Kentucky Ky. KY Louisiana La. MA Michigan Mich. MN Mississippi Miss MS Missouri Mo. MO Montana Mont. MT Nebraska Nebr. NE Nevada Nev NV NV Hampshire N. NH New Jersey N. NJ New Mexico N. NM New York N. NY North Carolina N. NC North Dakota N. OK Oregon Malm PA Puerto Rico P. PR Rhode Island R. RI South Carolina S. SC South Dakota S.

SD Tennessee Tenn. TN Texas Tex. VT Virginia Va. VA Jungfruöarna V. VI Washington Wash. WA West Virginia W. WV Wisconsin Wis. WI Wyoming Wyo. Postarbetare bitna av hundar, per distrikt.

(с) 2019 blog-vitalika.ru