blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Clinitron säng hur man använder

Clinitron säng hur man använder

Sår i sängen, eller trycksår, är smärtsamma tillstånd som kan relateras direkt till vårdhem eller vårdslöshet. När en patient, särskilt en orörlig, tillbringar för mycket tid i en enda position, uppstår blodflödesbegränsning till det drabbade området. Med tiden leder detta till vävnadsskador och celldöd på grund av syrebrist och andra viktiga näringsämnen till området. Trycksår ​​förekommer mest troligt på delar av kroppen som har beniga framträdanden.

Exempel är höfterna, svansbenet, klackarna, anklarna och axlarna. De personer som har störst risk för sängsår är de som har en begränsad förmåga att ambulera.

Immobile patienter bör få ordentlig uppmärksamhet från vårdhempersonalen för att förhindra att sängsår uppstår. Tyvärr kan ett trycksår ​​utvecklas snabbt och vara svårt att behandla. Många läker med lämpliga åtgärder, men andra patienter kan drabbas av komplikationer relaterade till sängsår. När ett sängont ökar genom olika stadier kan det vara mer sannolikt att en patient drabbas av ytterligare skador, infektioner eller andra medicinska tillstånd som kan vara livshotande.

Trycksår ​​kan leda till ett antal allvarliga eller livshotande medicinska tillstånd, inklusive :. Det bästa sättet att närma sig sängsår i vårdhem är att förhindra att de uppträder i första hand. Förebyggande av sängsår innebär att man känner till de faktorer som kan sätta en patient i riskzonen för att utveckla dem och vidta konservativa åtgärder för att förhindra att de uppträder :.

Tack vare de senaste tekniska framstegen finns det också verktyg för att förhindra liggsår och behandla dem när de inträffar. Ett sådant exempel är Clinitron-sängen. En säng speciellt utformad för personer med trycksår, Clinitron-sängen använder "luftfluidiserad terapi", eller AFT, för att minska riskfaktorerna för sängsår och främja läkningsprocessen.

Clinitron-sängen fungerar på tre sätt :. Clinitron-madrasser är överlägsna traditionella madrasser när det gäller sårläkning och förebyggande av sängsår.

De hjälper till att återställa flödet av syre till vävnader, vilket underlättar leveransen av viktiga näringsämnen till sårområdena. Genom att utrusta sina anläggningar med Clinitron-madrasser kan vårdhem ta ett proaktivt tillvägagångssätt för sårvård och hjälpa till att förhindra smärtsamma tillstånd i deras patientpopulation. Det är en organisation som enbart koncentrerar sig på att hjälpa vårdhemspatienter och deras familjer den juridiska hjälp de behöver. NHLC LLC har ett nätverk av erkända advokater över hela landet som har erfarenhet av att representera kunder i alla typer av vårdhemskador.

Se ansvarsfriskrivningssidan för mer information om NHLC. All information på denna webbplats ska betraktas som "advokatannonsering" och inte tolkas som juridisk rådgivning. Resultat från tidigare ärenden bör inte åberopas när man behåller en advokat. Varför föreslår vissa sårkliniker och vårdhem att man använder Clinitron-sängar för patienter med sängsår? Vårdhem vårdslöshet. Liggsår. Sängsåriga artiklar. Förebyggande och behandling av sängont.

Av vårdhemens advokatcenter Lagsår eller trycksår ​​är smärtsamma tillstånd som kan vara direkt relaterade till vårdhem eller vårdslöshet. Vilka är de möjliga komplikationerna av sängsår? Trycksår ​​kan leda till ett antal allvarliga eller livshotande medicinska tillstånd, inklusive: Infektioner i ben och leder.

När trycksårets hud smittas kan infektionen röra sig och gräva sig in i benen eller lederna. Detta kan leda till allvarliga tillstånd som septisk artrit och osteomyelit, som skadar ben och brosk och påverkar områdets funktion. En vanlig komplikation av sängsår, detta påverkar den omgivande huden och mjukvävnaden i ett sår.

Symtom inkluderar värme, rodnad och svullnad. Utan lämplig behandling kan cellulit leda till sepsis och systemisk infektion. När en patient har ett långt, icke-läktande sår - kallat ett Marjolinsår - kan det utvecklas till en cancerväxt som kallas skivepitelcancer. I vissa fall kan ett trycksår ​​leda till en livshotande blodinfektion som kallas sepsis. Förebyggande tillvägagångssätt mot sängsår Det bästa sättet att närma sig sängsår i vårdhem är att förhindra att de förekommer i första hand.

Förebyggande av sängsår innebär att man känner till de faktorer som kan sätta en patient i riskzonen för att utveckla dem och vidta konservativa åtgärder för att förhindra att de uppträder: Byta ställning hos orörliga patienter ofta, helst varje timme. Håll sänglinne och kläder rena och byt smutsiga föremål snabbt Effektiv hantering av kroniska tillstånd som kärlsjukdom, njurinsufficiens och diabetes mellitus, vilket kan göra sängsår vanligare. Säkerställa att patienter konsumerar en välbalanserad och näringsrik diet. Håller patienterna hydratiserade. Hjälpmedel för behandling och förebyggande av sängsår. Tack vare de senaste framstegen inom teknik finns det också verktyg för att förhindra liggsår och behandla dem när de inträffar.

Clinitron-sängen fungerar på tre sätt: Den minskar trycket på kroppsområdena som är utsatta för sängsår. Det släpper ut kroppsvärmen som produceras av patienterna. Det leder bort fukten för att hålla utsatta områden torra och rena Clinitron-madrasser är överlägsna traditionella madrasser när det kommer till sårläkning och förebyggande av sängsår. Relaterad information Sängsår: States We Serve. Skicka en advokatbyrå klientrecension. Justia advokatbyrå webbdesign.

(с) 2019 blog-vitalika.ru