blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Konfigurera Outlook var som helst kemp hlb

Konfigurera Outlook var som helst kemp hlb

I Exchange Server 2007 introducerades rollen Client Access-server för att utföra en liknande roll som Exchange 2003 Front-End-servern, genom att den var ansvarig för att acceptera klientanslutningar för tjänster som Outlook Web Access, ActiveSync, Outlook Anywhere och annan web tjänster. En postlåda-användare är dock fortfarande ansluten direkt till Exchange 2007-postlådsservern för åtkomst till postlådan och den offentliga mappen. Även om en CAS-array ofta antas vara mycket tillgänglig är det viktigt att inse att det inte är Client Access Server-arrayen som levererar hög tillgänglighet.

I det här exemplet skapas en CAS Array med :. Du kan se från detta att det är klokt att konfigurera CAS Array-objektet innan du skapar postlådedatabaser, eller åtminstone skapar CAS Array-objektet och uppdaterar postlådedatabaserna innan du distribuerar postlådanvändare till dessa databaser. Du kan kontrollera de befintliga inställningarna genom att köra cmdleten Get-MailboxDatabase. På grund av postlådedatabasernas beteende och deras RPCClientAccessServer-attribut, och hur detta hanteras av olika Outlook-versioner, anses det vara bästa praxis att :.

Microsoft själva rekommenderar detta som en bästa praxis. Vi rekommenderar att du skapar en Client Access-servermatris även om du bara har en enda Client Access-server inom din organisation. Han arbetar som konsult, författare och tränare som specialiserat sig på Office 365 och Exchange Server.

Du nämner att det är klokt att skapa CAS-array-objektet innan du skapar postlådedatabaserna. Tack för kommentaren. Men jag har stött på ett nu på ett pågående projekt på ett SMB-konto med 250 platser.

Efter att ha gjort några Google-sökningar hittade jag flera bra artiklar om hur man hanterar Outlook i detta scenario. Precis som en uppföljning av hur jag hanterade den här frågan var att tvinga Outlook Anywhere i det interna nätverket och inte bry sig om att skapa en CAS Array och uppdatera Outlook-profiler. Exchange 2010-servern hade gott om bearbetningsutrymme.

Efter att ha granskat alternativen med min klient beslutades att det var det bästa valet att tvinga Outlook Anywhere. Vi hade inga problem med ändringen och jag kunde installera och konfigurera Exchange 2013 för samexistens och projektet slutfördes framgångsrikt.

Det här är kanske inte ett bra alternativ i din specifika situation men det fungerade mycket bra för mig och min klient. Utmärkt artikel. Det verkar som om jag kommer att borra i några av de andra relaterade artiklarna för att svara på några av de frågor som den här producerade. De sa det många gånger vid de senaste TechEd-sessionerna 2011. Detta är en mycket bra TechEd-presentation om ämnet: Har någon tänkt på svaret på detta? Finns det ett skript som ska köras för att uppdatera Outlook-profilen?

Tack, David. Är det i en liten miljö möjligt att ställa in CAS-matrisen på två Exchange-servrar som också är värd för nav- och postlådesrollerna som är konfigurerade som en DAG? I huvudsak få hög tillgänglighet med bara två servrar? Siffror, ingenting är någonsin lätt. Låt mig först säga tack så mycket för den fantastiska webbplatsen och dina snabba svar. Jag vet att användning av failover-kluster var ok med IIS i server 2000 men rekommenderas inte längre i server 2003.

Jag rekommenderar att du tittar på den här presentationen från TechEd som kan hjälpa dig med ditt beslutsfattande :. Även när Exchange-roller kombineras på samma server måste du fortfarande överväga varje roll separat. Ja, det här är helt bra. Samma sak gäller postlådsservrarna.

Du kan distribuera enskilda brevlådeservrar och köra dem i produktion och sedan skapa en DAG och lägga till dessa servrar som medlemmar i DAG, igen är det en sömlös förändring. Kom bara ihåg att varje serverroll fungerar oberoende även när den kombineras på en enda server. CAS Arrays och DAG är separata enheter - de kan existera oberoende av varandra, eller de kan existera i kombination med varandra, men de förblir separata.

Låt mig också förklara. Dessa två servrar är virtuella i ett Hyper-V-kluster med tre noder. Kan göra att lastbalanseringen blir lite hårdare. Tack igen för all din hjälp. Efter att ha läst flera hundra sidor idag och noggrant tagit bort de två servrarna som jag skapade wow vilken smärta som tog bort de sista skiljedomslådorna, jag tror att jag förstår vad som händer här.

Bekräfta om du vill. Wow, det är ett mycket vilseledande namn. Skapa sedan en server med MB-rollen. Naturligtvis på en mycket hög nivå?

Ingenting som en fredag ​​för att prova allt igen efter att ha slösat bort resten av veckan. Önskar att jag hade ett testlaboratorium; typ av skrämmande gör det här på live-nätverket. Jag kan inte rekommendera starkt nog att du tränar först i ett testlaboratorium. Detta är inte något att lära sig genom att röra sig i levande produktionsmiljöer.

Jag förväntar mig att terminologin förändras i nästa version av Exchange Server för att göra saker tydligare. Jag antar att det inte är relaterat och därför inte ett problem men jag vill vara säker på det.

Ja, du kan ha flera DAG: er, det är inte ett 1: Det har faktiskt inget att göra med HA eller belastningsbalansering.

Om du kan ladda balansera IP-adressen som är associerad med din CAS Array över flera fysiska webbplatser kommer det att fungera, men det spelar in många ytterligare problem som latens och tillförlitlighet för länken mellan webbplatserna. Det komplicerar också vissa felscenarier. Tack .. Bra artikel. Jag har två platser med en enda server med alla roller på varje. Cas-serverrollen skulle fortfarande lösa sig till två olika IP-undernät och inte säker på om det är en begränsning ..

Målet skulle vara att göra failover för datacenter enklare så att jag inte skulle behöva ändra inställningen rpccleintaccesarry manuellt.

Tack Paul, jag gjorde det som du nämnde på webbplatsen. Hälsningar, Danushka. Och jag måste kartlägga denna 2-exch-e-postdatabas till en av min VIP-adress .. Hitta nedanstående detaljer. Exch 2013 4. Jag måste kartlägga 192. Snälla meddela mig .. Vänligen se nedan fel. Kontrollera stavningen av namnet, eller om en sökväg inkluderades, kontrollera att sökvägen är korrekt och försök igen.

I linje: Kära Paul, vi ska installera börsen 2010 på börsen 2007-miljö för vårt företag och jag tvivlar på installationen av börsen 2010.

Vi kan pinga LB IP och virtuell server och alla utbytesservrar. Men eller brevlådan löser sig inte. Hjälp mig att lösa problemet. LAN Subnet 192. Hälsningar, Jinu. Har du kontaktat Kemps support? Jag har uppgraderat min aktiva katalog från Windows Server 2003 till server 2012. Du måste ansluta till Microsoft Exchange med de aktuella profilerna innan du kan synkronisera dina mappar med din Outlook-datafil. Men det fungerar med OWA och pop3 men fungerar inte med outlook. Filens sökprofilnamn.

Mycket udda eftersom det skapar sitt eget. Jag har också kollat ​​RPCClientAccessServer och dess pekande till rätt brevlådedatabas men ingen tur och utsikter fungerar bara i RPC över https, men fungerar inte när du konfigurerar den manuellt. Kan du snälla hjälpa mig i den här frågan. All hjälp skulle vara mycket uppskattad. Vi har för närvarande bara en Active Directory-webbplats. Vi kommer dock snart att skapa en annan Active Directory-webbplats. Jag planerar att flytta en av mina befintliga Client Access-servrar till den nya webbplatsen.

Kommer jag att kunna ta bort den servern från den aktuella klientåtkomstmatrisen och lägga till den i den nya matrisen på den nya webbplatsen? Om en server som är värd för en databas för en offentlig mapp går ner och det inte finns några andra PF-repliker tillgängliga, är PF: er inte tillgängliga.

Det är rollen som Hub Transport-servern. Paul - Tack så mycket för ditt svar. Ja, jag borde ha varit mycket mer specifik. Vi har en hårdvarubalanseringsutjämnare för CAS Array-adressen. Men Outlook fortsätter att frysa eftersom det försöker ansluta till de offentliga mapparna. Jag kan se det genom att titta på dialogrutan Anslutningsstatus. Jag tyckte bara att det var konstigt och gör Outlook lite oanvändbart i den situationen? Om dina offentliga mappar är nere kommer Outlook att ha problem, så enkelt.

(с) 2019 blog-vitalika.ru