blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Cronex där jag kommer från ackord

Cronex där jag kommer från ackord

Ackord förekommer vanligtvis tillsammans i familjer. Det finns vissa grupper av ackord som ofta låter bra när de används tillsammans. Det vanligaste sättet att bilda familjer av ackord som låter bra tillsammans är att bilda en uppsättning ackord från en skala. När du gör detta kommer du att ha ett antal ackord som alla tillhör samma tangent. Genom att förstå detta kommer du att förstå varför vissa ackord fungerar bra tillsammans i en viss tangent och kunna börja se dessa familjer med relaterade ackord används i musiken du lär dig.

Låt oss börja med att skapa treklasser tre ton ackord från en stor skala. För att göra det enkelt kan vi använda C Major som vår skala här. Var och en av tonerna i denna skala kan användas för att bygga ett ackord på. För att göra detta, börja med en given anteckning, säg C.

I vårt exempel är detta E. Lägg sedan till anteckningen som är en 5: e upp på skalan eller flytta upp ytterligare 2 toner från vår tredje. Här har vi G. Med dessa tre toner, C, E och G, har vi C-dur-ackordet och detta är ackordet som bildats från den första tonen i C-durskalan. Vi vill sedan upprepa denna process genom att skapa ackord från var och en av de andra tonerna på skalan. Så vi går sedan över till att bilda ett ackord från noten D.

Genom att flytta en tredjedel uppåt från D i C-durskalan har vi noten F och sedan flytta en femte uppåt har vi noten A. Genom att flytta upp varje ton på skalan och bilda ett ackord på noten genom att lägga till 3: e och 5: e från den noten i skalan bildar vi en familj av 7 relaterade ackord enligt följande :.

När du bildar ackordets toner så här, vet du om ackordet är ett dur, mindre eller minskat ackord med avståndet mellan tonerna i ackordet. Ett durackord har en major tredjedel och en perfekt femtedel eftersom intervallen från rotnoten eller den ton ackordet bygger på.

På en gitarr är en stor tredjedel avståndet mellan två toner som är 4 band från varandra medan en perfekt femtedel är två toner som är 7 band från varandra. Det är användbart att numrera skalan.

Så för C-dur har vi numreringen av anteckningar i romerska siffror :. När vi numrerar tonerna i någon större skala som denna har vi alltid samma kombination av dur, mindre och förminskade ackord bildade från skalorna enligt följande.

Vi har sett ovan hur man bildar familjer av stora, mindre och minskade ackord från storskalan. Vi kan använda samma koncept för att bilda sjunde ackord. När du använder familjer med sjunde ackord låter ljudet av ackordprogressionen vanligtvis mer harmoniskt rikt eller intressant. Du bildar en familj med 7: e ackord på samma sätt som vi bildade triaderna ovan, men förutom att lägga till en tredje och en femte till varje ton på skalan, bör du också lägga till en 7: e också.

Den 7: e kommer att vara anteckningen som är två anteckningar upp från 5: e i skalan. Vi har sett här hur man skapar ackord från storskalan. Samma koncept kan tillämpas på valfri diatonisk skala 7-notskala, såsom den harmoniska mindre skalan, den naturliga mindre skalan eller de olika lägena för skalorna. Metoden för att göra detta är densamma, du har helt enkelt en annan uppsättning toner i skalan som du skapar ackord från och använder för att bilda dina tredjedelar, femtedelar och sjunde toner för varje skalton.

När vi ägnar en artikel till en viss skala kommer vi ofta att beskriva den uppsättning ackord som bildas genom att använda denna metod på den skala som diskuteras. Förutom huvudskalan som visas här kan du se resultaten av att använda denna metod i sådana artiklar som vår sida på den naturliga mindre skalan.

Om du vill förbättra din förståelse för detta koncept, rekommenderar jag att du tittar på ackordförloppet i transkriptionerna av några av våra stora skalbackinglåtar och naturliga småskalabakgrundspår. När du gör detta, arbeta igenom progressionerna och se att ackorden från dessa progressioner är från relevant major för naturlig mindre skala för backing-spåret. När du ser en ackordutveckling som dessa bildas från en viss skala, är det en stark indikator på att du kan använda den skalan för att improvisera och skapa solon över ackordutvecklingen.

Lyssna på spåren, och detta kommer att illustrera hur ackorden bildade från en skala kan arbeta tillsammans i en familj för att skapa en sammanhängande ackordprogression.

Jag är 49 år ung lol och plockar bara upp gitarren för 6 månader sedan och börjar spela men jag kan säga att jag har letat efter den här informationen under hela den här tiden för att få en förståelse för hur ackorden består av speciellt sus och 7: e sladdar nu det förvirrande och lärande ackordet kommer snabbare fram ...

Även för sus-ackord bildar du dem på ett liknande sätt men det finns ingen tredje och den ersätts vanligtvis av en perfekt 4: e. Till exempel, på huvudskalan istället för att bilda dur ackord från grader 1, 3 och 5 om du bildade ackordet från grader 1, 4 och 5 skulle du ha ett sus ackord. Kan du förklara vad som gör 5: e positionen till ett dominerande ackord och 7: e position minskade på 7: e ackorden. Det verkar som att 5: e position bara borde vara ett stort ackord. Det femte ackordet är dominerande snarare än bara dur eftersom det 7: e är ett mindre 7: e.

Om den 7: e var ett intervall på en major 7: e skulle ackordet vara major 7. Ett halvt minskat ackord består av intervallen: När du tittar på dessa 7: e ackord spelar intervallet för den 7: e också en roll för att bestämma ackordet typ. Thx för denna info. Det hjälper mig mycket men jag kan inte tillämpa det till exempel när jag spelar en penatonisk mindre skala. När jag försöker hitta rätt ackord kämpar jag. Den 7: e ligger vanligtvis bakom tonic. Betyder det att lägga till 7: e kräver att jag lyfter fingret från tonic?

Att kombinera dem är en hel del utmaning för mig. Ytterligare varför gör vi det 7: e ackordet, och vilken typ av sång eller musik passar det in? Du kanske måste skicka ett ackorddiagram för det sjunde ackordet. Jag vet att du kommer. Det är rätt att släppa tonikan en grad skulle komma fram till den 7: e, men det är mycket sällsynt att bilda en gitarrakkordform på det sättet för ett 7: e ackord. I de flesta ackordformer kommer tonic fortfarande att vara basnoten och detta kallas rotposition.

Den 3: e, 5: e och 7: e läggs vanligtvis till på de högre strängarna. Jag skulle inte riktigt använda denna teori för att först ta reda på formen på ackord på greppbrädan. Jag föreslår att du tittar på befintliga ackordformer från webben eller böcker för detta. Du bör så småningom förstå vilken ton i dina ackordformer som motsvarar i vilken grad: Förmodligen är den primära användningen av denna teori i de inledande stadierna inte att räkna ut ackordformer i nacken, utan snarare förstå vilka ackord som fungerar tillsammans i en familj av ackord som bildar samma nyckel.

Dessa ackordfamiljer arbetar ofta tillsammans för att bilda ackordprogressioner i många musikstilar. Dessutom kommer förståelse för denna teori ofta att hjälpa dig att räkna ut vilken skala du ska använda för att solo.

Om du kan räkna ut vilken skala alla ackorden i en progression är bildade från, kan du vanligtvis använda denna skala för att bilda en solo över progressionen. Hej jag är förvirrad över bildandet av ackord som för c dur säger du att det är C E G men när jag lägger ett c lägger jag inte fingrarna på dessa toner. Samma sak som e-moll. En e-moll har bara två strängpositioner varför har vi 3 anteckningar? Akkordet på D är en D-moll snarare än ett D-dur ackord. Detta bildas från noterna D, F och A som alla är noter av C-durskalan.

Detta är till stor hjälp, men jag förstår det inte helt. Kan du belysa detta? Detta är samma anteckningar som ovan med vissa anteckningar som upprepas i olika oktiv. Hej, tack så mycket för den här artikeln. Du gjorde det enkelt för en nybörjare som jag. När vi numrerar tonerna i någon större skala som denna har vi alltid samma kombination av dur, mindre och förminskade ackord bildade från skalorna enligt följande?

Om du skulle börja med D-noten i position 1, skulle det då inte vara mindre dur dur ... eftersom D F A är mindre ackord?

Alla större skalor kommer att ha samma kombination. Om du börjar från D skulle huvudskalan vara D-dur snarare än C-dur: Om du startar och avslutar en durskala på sin andra ton, skulle det vara ett dorian-läge. Så anteckningarna till C-dur, som börjar och slutar på D skulle vara D dorian. Utmärkt artikel ... den här artikeln rensar vilka ackord du behöver spela i en viss låt om du känner till låtens skala. Kan detta göras i omvänd ordning? Men ett C-Stora ackord innehåller de första, tredje och femte tonerna i C-skalan inte A-skalan, så tonerna som bygger en C-Stora ackord är: Likaså bildas ett E-dur ackord med den första , tredje och femte noterna i E-dur-skalan: E, G, B.

Vettigt? Jag menar doh reh mei av det som jag ser här är bara mindre major och minskat. Jag vill ha en stegvis förklaring snälla.

Jag är absolut en nybörjare. Vet inte någonting om gitarr hittills. Först tack för den fantastiska artikeln, super användbar! Men jag har en fråga ... kan du förklara varför är det så att när jag letar efter fingerplacering av D7-ackordet, ser jag bara att det spelas med en C ... men enligt min förståelse, för att bilda D7 måste jag använda D-dur skala och den sjunde positionen på den skalan är en C ... tack för ditt svar!

Om du bildade ett 7: e ackord från D på D-durskalan skulle det vara ett D-dur 7: e ackord snarare än ett D7-ackord. Dmaj7 har verkligen C. D7 är ett dominerande ackord och dessa ackord bildas från den femte på skalan snarare än den första. D är den 5: e av G så du skulle bilda den 7: e från noten D på G-durskalan. Detta ger tonerna D, F, A och C. Finns det bara ett antal regler för hur man spelar dessa toner oavsett namnet på gitarrsträngarna EADGBE eller är det korrelerat med det?

(с) 2019 blog-vitalika.ru