blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Skillnad mellan naidu och chowdary tarigopula

Skillnad mellan naidu och chowdary tarigopula

Inspirera ett ekosystem av spetskompetens inom indisk sjukvård. Sätt ditt hjärta, sinne och själ i även dina minsta handlingar. Detta är hemligheten med framgång. Det ostoppbara teamet Apollo fortsatte sina förförda insatser för att förbättra deras prestationer och bekräfta sitt engagemang för patientsäkerhet och kvalitetsvård.

Vårdinrättningen i världsklass med kliniska och tekniska framsteg i linje med globala standarder är väl redo att tjäna befolkningen i Maharashtra. ACE-plattform ACEP är ett standardiserat verktyg formulerat av Apollo Hospitals, för att dela de bästa metoderna för klinisk excellens och kvalitetsförbättring, till förmån för andra vårdgivare utanför Apollo Hospitals Group. Initiativet är pro-bono och avser att bidra till en förbättring av kvaliteten på vården som levereras över hela Indien.

Under 2016 har 50 andra sjukhus implementerat ACEP och har genomgående visat förbättringar för kvalitetsimplementering för sina respektive sjukhus. Sessioner om lärande och förbättring av kvalitet och patientsäkerhet genom ACEP genomfördes.

Programmet deltog av mer än 75 företrädare för ACEP-partnersjukhus som uppskattade initiativet. De olika initiativen för 2016 inkluderade implementering av den centraliserade plattformen för att rapportera alla incidenter online för alla AHLL-enheter spridda över Indien, Q4E-instrumentpanelen, som är en online-instrumentpanel där varje centrum samlar in och laddar upp data för de angivna indikatorerna.

Detta hjälper till att bedöma varje centers prestanda baserat på 20 mätbara indikatorer som täcker klinisk 6. Utbildningen gör det möjligt för läkarna att arbeta i team; ta och ge anvisningar; kommunicera effektivt i tal och skrift; vara kundfokuserad; utvärdera; vara känslig för andra synpunkter, andra kulturer och kön och ge omsorg över förväntan.

Det utländska deltagandet ökade markant och ökade medvetenheten om evenemanget bland de 20 000 medlemmarna av ISfTeH från 90 länder. Över 60 talare från 14 länder, mer än 650 delegater och 40 utställare deltog i konferensen, förutom flera hundra virtuella besökare som loggade in från alla kontinenter.

Apollo Innovation and Quality Awards är ett mycket eftertraktat evenemang varje år, där vart och ett av Apollo-sjukhusen visar sin innovation och uppfinningsrikedom för att förbättra patientsäkerheten och patientvården.

Hundra trettiofyra nomineringar mottogs från 20 Apollo-sjukhus 2016. Forumet var en församling av tanke ledare, patientsäkerhetsexperter, framstående talare och paneldeltagare, från hela världen, som berikade publiken med sina erfarenheter, kunskaper och innovativa metoder. om patientsäkerhet.

Programmet på två dagar hade totalt 30 sessioner inklusive 18 breakout-sessioner. IPSC deltog av över 1900 delegater från 20 länder och representerade 170 vårdorganisationer inklusive kliniker och myndigheter.

Över 170 framstående nationella och internationella talare deltog i konferensen. Vinnare av den asiatiska. I strävan efter kvalitet och patientsäkerhet ökade antalet ackrediterade sjukhus under 2016.

För att utbilda läkarnas kunskap och expertis genomförde Apollo sjukhus 187 CME som 11192 läkare deltog i. Genom detta program utvecklade ATHS förmågan att screena över 1300 personer på en enda dag med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi IKT-aktiverad automatiseringsprocess integrerad med Telemedicin, vilket visar skala och räckvidd, tillsammans med kvalitet och patientuppföljning.

ATHS skulle tillhandahålla primärvårdstjänster, tillsammans med laboratorieundersökningar på dessa centra genom allmänläkare och sjuksköterskor.

Patienter skulle kunna få tillgång till specialistläkare på distans via Telehealth-lösningar. Under de senaste 24 månaderna har detta program levererat mer än 5600 special- och superspecialkonsulter och mer än 450 nödfall har stabiliserats. Detta innebär också att var 180: e minut behandlas en ny patient i dessa telemedicinaktiverade Community Health Centers. I genomsnitt stabiliseras en patient varannan dag genom TeleEmergency-tjänster. Hundratals ambulansresor och många evakueringar av helikopter har undvikits.

Hälsoundersökningen Total Health pågår i 195 byar. Under 2016 har 1382 hushåll och 4851 familjemedlemmar täckts i 138 byar. Sedan undersökningen startade i december 2013 till 31 december 2016 har 10855 hushåll med 28271 medlemmar täckts. AAHRPP-ackreditering markerar AHEL som en av de elitinstitutioner och företag som upprätthåller de högsta internationella standarderna när det gäller forskning som kräver mänskliga deltagare.

Den skulle fokusera på organspecifik hantering av cancer och skulle ha ett dedikerat onkologiteam. Protonbehandlingscentret ska också identifiera prioriterade områden för forskning och utveckling och relaterade områden och skulle utföra grundläggande och tillämpad forskning. Det skulle utveckla cancerbekämpningsstrategier som skulle inkludera nyare metoder för förebyggande, tidig diagnos och behandling.

Informations- och kommunikationsteknik är ryggraden i våra leveranssystem och vårdprocesser. Apollo Home Care är en förlängning av vårdkontinuiteten för Apollo Hospitals och enastående vårdförsörjning. Med unika behandlingsalternativ levererar Apollo Home Care klinisk spetskompetens med medkänsla och vård inom komforten hemma. Målet med Apollo Homecare är att förbättra livskvaliteten genom att upprätthålla värdigheten hos de som får vård samt stödja dem som ger vård.

Tjänsterna inkluderar behandling av vanliga tillstånd, långtidsvård, postoperativ vård, laboratorieundersökningar och avancerade behandlingar som hemdialys, kemoterapi i hemmet, hemuppbyggnad av hemmen, ventilatorvård hemma, blodtransfusion hemma.

Klinisk excellens delar ett symbiotiskt förhållande med akademisk excellens med tonvikt på utbildning och forskning. Plattformen tillhandahåller den högsta kvaliteten på medicinsk utbildning av kliniska proffs genom e-lärande.

Medvarsity har expanderat. Live virtuella klasser har introducerats för att ge den bästa fakulteten till alla studenter. Apollo MedSkills strävar efter att uppfylla det dubbla målet att tillhandahålla högkvalitativa träningsprogram i Indien och tillhandahålla kvalificerade anställningsbara resurser för industrin.

Apollo MedSkills har ett mandat att utbilda över 1 000 000 studenter under de närmaste två åren, och för närvarande är 38 000 studenter inskrivna i paramedicinska, allierade hälso- och skolhälsoprogram. Sedan starten 2012 har kollegiet gjort snabba framsteg. Det är ett exempel på ett unikt offentlig-privat partnerskap och är möjligen den första medicinska högskolan i sitt slag i landet som tillgodoser sjukvårdsbehovet hos över 1500 öppenvårdspersonal och 400 dagpatienter.

Tvåhundra sextiotre artiklar erhölls för erkännande från Apollo Group-konsulter under 2016. Tvåhundra trettiotvå papper hedrades med kontantutmärkelser tillsammans med citat från ordföranden under 2016.

Apollo Research and Innovations ARI fokuserar på att scouta, utvärdera, distribuera och integrera innovationer över Apollo Hospital, med ett mål att förbättra resultat, överkomliga priser och tillgänglighet för våra patienter. Innovationer spänner över läkemedel, enheter, vårdprogramvara eller konsumtionsvaror av klinisk relevans. ARI ger en heltäckande plattform för konvergerande av klinisk insikt, teknik och affärsverksamhet för att skapa innovation och forskning inom Apollo Hospitals ekosystem.

Många utmärkelser och utmärkelser vid olika nationella och internationella forum under 2016 markerar klart Team Apollos vinnande sträcka. Apollo Hospitals vann 77 utmärkelser 2016. Det var 322 bidrag från 92 sjukhus i 15 länder som tävlade om dessa HMA Awards 2016.

Apollo Hospitals var det enda sjukhusmärket som tilldelades denna titel och understödde Apollo Hospitals obestridda ledarskap i branschen. Totalt 33 indiska varumärken täcktes i den senaste utgåvan av Business Superbrands. Apollo Hospital, Chennai rankades som det näst bästa multispecialsjukhuset i landet 2016. Indraprastha Apollo Hospitals, Delhi rankades som det sjätte bästa multispecialsjukhuset i landet. Indraprastha Apollo Hospital, Delhi som det näst bästa sjukhuset i Indien.

Indraprastha Apollo sjukhus Delhi rankades som det näst bästa sjukhuset i Indien och bäst i Indien för specialiteterna nefrologi, gynekologi, neurovetenskap, onkologi och barnläkemedel. Team Apollo, med nyare förhoppningar och en strävan efter prestation, ser framåt när året 2017 utvecklas ……. ACE 1 och ACE 2 är kliniskt balanserade styrkort som var och en innehåller 25 kliniska kvalitetsparametrar som inkluderar komplikationsnivåer, dödlighet, ett års överlevnadsnivå och genomsnittlig vistelsetid efter större ingrepp, och jämföra dessa med de publicerade internationella riktmärkena.

Apollo Hospitals Group är det första företagssjukhuset i Indien som initierar benchmarking och övervakningsresultat. AQP är ett program för standardisering av processer för klinisk överlämning, medicinsk säkerhet, kirurgisk säkerhet, patientidentifiering, verbala beställningar, handtvätt och fallförebyggande över Apollo-sjukhus. Överensstämmelse mäts genom en övervakningsinstrumentpanel med 20 parametrar.

AMR är en standardiserad metod för att identifiera alla dödsfall på ett sjukhus. Denna recension baseras på definierade utlösarkriterier och systematisk peer review genom att använda en checklista och därigenom identifiera de dödsfall som kan förebyggas. Det finns 25 policyer i ACPPP som täcker klinisk vård, omvårdnad, ledningsprocesser och infrastrukturkrav som begränsningar, samtycke, kritiska testresultat, katastrofhanteringspolicy, som implementeras på alla sjukhus. Gruppens genomsnittliga poäng för ACE 1.

Inkluderade är också sjukhusförvärvade infektionshastigheter 16. De viktade poängen för resultaten är färgkodade gröna, orange och röda. Den kumulativa poängen som uppnås är begränsad till 100.

Räknare, nämnare och inneslutningar och undantag definieras tydligt och standardiserad metod för datainsamling följs. Data laddas upp online varje månad via ett unikt inloggnings-ID och lösenord.

Åtgärdsrapporter för problemområden lämnas kvartalsvis av alla sjukhus och granskas av styrelsen. En kvartals-, halvårs- och årlig analys av trenderna görs. Samlingsdata för alla platser kan ses av gruppen. Ledarskap när som helst. De enastående prestationerna på vart och ett av de sjukhus som rapporterar grupp A-, grupp B- och grupp C-parametrar får erkännande varje år.

Apollos kvalitetsprogram startades i december 2010 för att implementera patientsäkerhetsrutiner i alla våra Apollo-sjukhus oavsett ackrediteringsstatus. Det täcker fem breda områden: En analys av parametrarna 2016 har visat en ökning av efterlevnadsnivåerna för olika parametrar.

För att bedöma ett sjukhuss kliniska spetskompetens kan inte data, metodik och definitioner följda av varje plats överdrivas. För att behålla det bakomliggande målet att validera de uppgifter som tillhandahålls av sjukhusen inleddes ACAT-revisionen år 2009.

Ett team av revisorer från olika Apollo-sjukhus utför den årliga ACAT-granskningen med hjälp av en detaljerad revisionsguide i oktobermånad varje år över alla Apollo-sjukhus för att validera de data, metodik och definitioner som används av vart och ett av de deltagande sjukhusen.

Initiativet är pro-bono och syftar till att förbättra kvaliteten på vården som levereras över hela Indien. ACE-plattformen kan användas av vilket sjukhus som helst i landet för att främja kvalitetsförbättring, patientsäkerhet och bättre kliniska resultat.

ACEP består av viktiga indikatoruppsättningar för övervakning av kvalitet och klinisk excellens tillsammans med policyer som behandlar kärnprocesserna inom patientvården. Policyer och indikatoruppsättningar för implementering tillsammans med utbildningsmaterial delas med anslutna sjukhus.

Över 50 andra sjukhus utanför Apollo Hospitals Group har hittills implementerat ACEP genom anslutning och har genomgående förbättrat kvaliteten på sina respektive sjukhus.

Programmet deltog av mer än 75 företrädare för ACEP-partnersjukhus som berömde initiativet. Ett öppet hus hölls där representanterna delade sina erfarenheter och lärde sig från ACEP. Konferensen utformades för att uppmuntra deltagare från partnersjukhusrepresentanter för maximalt lärande. Apollo-sjukhus i Ahmedabad, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Chennai och Bhubaneswar underlättar andra sjukhus och vårdgivare i samhället för att efterlikna ACE-plattformen och implementera kvalitet och patientsäkerhet på sina respektive sjukhus.

(с) 2019 blog-vitalika.ru