blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Läkare som delar recensioner på windows

Läkare som delar recensioner på windows

Använd ett annat formulär för klagomål. Ladda upp dokument Skapa flashcards. Dokument Senaste aktivitet. Flashcards Senaste aktivitet. Lägg till i ... Lägg till i samling s Lägg till i sparad. Tyska naturläkare har lärt sig att alla läkemedel vi tar förblir i vårt system för alltid. Eller tills det är motgift. Vi testade konceptet och fann i enkla tester att fyndet var rätt.

När vi hittade dess namn och ingredienser gjorde vi en motgift. Nästan omedelbart var det lättnad så att han behövde inhalatorn en gång under de påföljande tio dagarna. Först när han mötte ett allergiskt ämne återkom hans symtom. En annan försöksperson hade födt ett barn fyra år tidigare.

Hon visste att hon fick en epidural PLUS det vanliga läkemedlet som används för att utvisa barnet. Vi motgiftade det andra läkemedlet och hon kände smärta i äggstockarna inom tio minuter efter motgift. Med fortsatt motgift försvann smärtan och det fungerade bättre inom bäckenområdet. Flera försökspersoner hade tagit läkemedel mot depression och ångest.

Vi hittade först och tog bort den ursprungliga orsaken till depression. Sedan tog försökspersonerna olika motgift mot läkemedel mot psykiska och nervösa tillstånd. Var och en kände ungefär lika lättnad från det ursprungliga tillståndet och de väl avsedda drogerna.

Ett ämne var väldigt intuitivt, men kände att det på något sätt var blockerat. Med avsevärda tester fann vi att några av de läkemedel hennes mamma hade tagit för depression och låg sköldkörtel var orsaken till blocken. Förändringarna har varit subtila, men uppenbara att droger från hennes mamma hade blockerat hennes funktion. Med tiden har vi gjort motgift enligt begäran. Några publicerades och de flesta berodde inte på att det var lite begäran. Nu när principen är klar visar vi nedan en lista över vad som hittills har utvecklats.

För att vara tydlig är vi inte emot droger. De har räddat WHO-liv och förtroende till otaliga miljoner. Det bär också svåra fosterskador om det används under graviditet.

Huvudingrediens i Tylenol - blockerar njurarna Håll dig vaken piller. Vi finner att de orsakar permanent uppblåsning av vener och artärer. Används som ett lösningsmedel i farmaceutiska preparat, detta förgiftar bukspottkörteln som utvecklar ett amylinom som får kroppen att sluka allt kroppssocker. Patientens hals är anmärkningsvärt smal som förgiftningens tecken på förgiftningen och kroppen går ner i vikt innan patienten dör.

Varumärkena på detta läkemedel är Zithromax eller Zmax. Det är ett mikrolidantibiotikum som fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Vanliga biverkningar är 1 magbesvär 2 diarré 3 kräkningar 4 magont 5 milda hudutslag. Mindre vanliga allvarliga biverkningar är 1 Allvarligt hudutslag 2 nässelfeber 3 klåda 3 andningssvårigheter eller sväljning 4 svullnad i ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, fotleder eller underben 5 heshet 6 gulning av hud eller ögon, 7 snabb bultande eller oregelbunden hjärtrytm.

Entecavir hepatitmedicin för att maskera symtomen. Tartratsaltet av butorfanol, administrerat intramuskulärt eller intranasalt som ett smärtstillande medel och intravenöst som ett komplement till anestesi. En svamp som är känd för att invadera insekter och spira blommaliknande stjälkar. Vetenskapen använder den på grundval av ett antibiotikum som kallas cyklosporin.

Vanlig kemoterapi för bröstcancer. Pinnar i levern och binjurarna. Janet Pfunder. En överdos är giftig enligt litteraturen.

Det nämns inte den kumulativa effekten vid flera förlossningar. Det mäter att starkt påverka sköldkörteln, bröstkorgen, mjälten och leveren. Senare fann FDA att det är mycket skadligt för fostret om det tas under graviditeten. Eftersom läkemedel förblir i systemet tills det motverkas kan de vara skadliga för fostret om de någonsin tas innan graviditeten också.

Dihydroergotamin, Caffergotamine är exempel. Denna grupp är särskilt vanlig hos kycklingar. Används ensam eller som en del av annan anestesi. En kemikalie som innehåller saltsyra och svavelsyra, kaliumpermanganat rå jod och bensen i en oljebas, kombinerad med barium och gadolinium. Det används som ett bildfärg som injiceras i ryggar för röntgenkontrast.

Detta är den vanligaste kombinationen sedan '93. Hittills har Cipro, Florin och Noroxin kopplats till svår seninflammation. Ämnet filtrerar inte bra ut för nedsatta njurar. En kemikalie som innehåller saltsyra och svavelsyra, kaliumpermanganat råjod och bensen i en oljebas.

Även känd som Pantopaque och Myodil. Känd för att orsaka araknoidit och vidhäftande araknoidit. Se även etyliofenylhudecylat. En kemikalie som innehåller saltsyra och svavelsyra, kaliumpermanganat råjod och bensen i en oljebas, kombinerad med barium.

Ett bredspektrum antiparasitiskt läkemedel. Används främst för onchoceriasis flodblindhet. Off-label användning är för skabb. Läkemedlet dödar genom att störa nervsystemet och muskelfunktionen.

En anetesi som ibland används som en fritidssjukdom med smeknamnet "special x" som orsakar "dissociativ anestesi". Används ibland för depression vid bipolär sjukdom. Det är ett WHO "viktigt läkemedel". Det används också av veterinärer. Till skillnad från andra anestesier stimulerar det andnings- och cirkulationssystemet. Säljs också som Ketanest; Ketaset; och Ketaler. Terbinafinhydrokloridtabletter används för tånagelsvamp onchomycosis.

Läkemedlet är skadligt för personer med redan existerande levertillstånd illamående, trötthet, anorexi, problem med clearance; Systemisk lupus, neutropeni, lymfproblem, lymfblockering, amning Används vid förlossning. Kallas också klorambucil. Säljs under namnen Zestril, Prinivil. Flera biverkningar. Det finns bevis utanför västvärlden att det används som ett allmänt antiinflammatoriskt medel genom injektion.

Påverkar lever. Håller andra nervläkemedel i nerverna. Den vanliga ingrediensen i icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som aspirin. De kumulativa avsättningarna kväver och dödar nerverna under en period av användning. Det orsakar hudutslag - röda, små finnar ofta i ett cirkulärt mönster.

För Cam Priestly. Det fanns i många receptfria läkemedel, inklusive nässprayer och många terapier med syntetisk hormonersättning. Motverkar avslappningen av en epidural för födseln. Det orsakar sammandragningar för leverans. En rest från många former av kemoterapi som täpper levern. Hos människor från boskap stavar det vanligtvis vikt. Det orsakade en version av Thalamic Pain Syndrome som är känslig för allt och varje stimulans gör ont.

Kan orsaka kristalluri, utslag, feber och allergiska reaktioner. Vanligtvis avsedd för otitis media, urinvägsinfektioner och shigellos.

Ett antibakteriellt medel som används i kommunalt vatten. Liksom effekten av sulfametoxazol påverkar det tymus. Ett läkemedel som används med Benedryl, Aspirerat kol i ett självmordsförsök. Ämnet befann sig i koma och detta uppfanns för att få ut henne. Påverkar njurar. Används främst för kolesterol, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. Många av dem är beroendeframkallande.

(с) 2019 blog-vitalika.ru