blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur avdunstar vatten på vintern

Hur avdunstar vatten på vintern

Vattenångmolekylerna kommer mycket snabbt att byta energi med andra molekyler i luften, så att varje region har en enda temperatur.

Du kanske får en annan relaterad effekt. Det betyder att hastigheterna för vattenmolekyler som lämnar vätskan till ångan och motsatt process bara balanserar varandra. Vad händer med en liten droppe flytande vatten? Den har mycket yta, så i genomsnitt är dess molekyler inte lika fast vid varandra som de skulle vara i en stor vätskekropp. Så det är lättare för molekyler att lämna den lilla droppen. I den meningen verkar det nästan som om temperaturen på de små dropparna var lite högre än vad den verkligen är.

Så vatten kommer att kondensera ut från ångan. Om det emellertid bara finns väldigt små vätskedroppar, kommer de att avdunsta av de skäl vi gav ovan. Detta är en instabil situation - den "vill" regna, men kan inte hitta ett sätt att bilda stabila regndroppar. Uppföljning av detta svar. Relaterade frågor. Fortfarande nyfiken? Senaste svaret: Varför avdunstar vatten om du lämnar det ute, även om det inte är varmt ute? Varför påverkar ytan hur snabbt vattnet avdunstar?

Är det för att mer utsätts för värme eller utsätts för luft? Polk Elementary, Dallas, Texas. Det finns väldigt mycket utrymme för vattenmolekyler i luften. Allt som råkar flyga upp i luften kommer mycket osannolikt att återvända när de vandrar lite bort från startplatsen. Om det inte redan finns mycket vattenmolekyler i luften kommer flödet att vara en väg, från vätskan till gasen. För att förhindra att det förekommer nettoindunstning måste det finnas ett flöde tillbaka från luften till vattnet.

Koncentrationen av vattenmolekyler i luften ges ofta av den relativa fuktigheten. Ett intressant fall av förångning av kallt vatten förekommer i din frys. Isbitar avdunstar direkt, även om vi istället använder ordet "sublimat". Även om isen är en fast substans, skramlar dess molekyler runt och flyger ibland av ytan, precis som de gör i en vätska. Som du säger kan värme strömma in i den exponerade ytan, men det kan också flöda in från behållaren.

Mike W. Som vi diskuterade i det föregående svaret, när vatten är kallt, till och med fryst, skvaller molekylerna fortfarande. Ibland får man tillräckligt med energi för att bryta loss och flyga av ytan. Ju kallare vattnet eller isen desto mindre ofta händer det. Du tar upp en intressant punkt när du frågar varför avdunstning sker mer vid lägre temperatur. Generellt sett gör det inte. Men om ett visst vädermönster ibland ger mycket torr kall luft och ibland fuktig varm luft, kan du få mer nettoindunstning i kylan.

Anledningen skulle vara att under dessa speciella förhållanden skulle det varma vädret tillåta mer vatten att strömma tillbaka från luften till vätskan.

Nettoförångningshastigheten beror på skillnaden mellan hastighetsmolekylerna som lämnar ytan och den hastighet de kommer in från gasen. Böckerna lär oss att vatten byter fas till en gas vid 100 grader C. Men det stämmer inte eftersom kallt vatten i ett fat avdunstar också. Varför inkluderar böckerna inte detta i avsnittet som behandlar fasförändring? Är fasförändring vid standardtemperaturer ett bluff? Kan du förklara? Eftersom den frågan förvirrade nästan oss alla när vi först fick veta om fasförändringar är jag väldigt glad att du frågade.

Gasen växer tills all vätska är borta och behållaren vid fast tryck expanderar. Om du höll behållaren vid ett lägre tryck skulle samma sak hända men vid en lägre temperatur. Vad är annorlunda med fatet? Där är trycket av rent vatten i gasen mycket mindre än 1 atm.

Det totala trycket är 1 atm, men det mesta kommer från luftmolekyler. Lägg märke till att om det jag säger är rätt, bör inte mängden vatten i tefatet växa eller krympa inte bara bero på temperaturen utan också på hur mycket vattenånga som finns i närliggande luft. Jag inser att under "lågt atmosfärstryck" är det mer troligt med åskväder. Nu är det sällsynt att lufttemperaturen når någonstans nära 100 F de flesta åskväder dagar.

Min fråga är att de små vattenångmolekylerna kan uppleva en annan temperatur, kanske en närmare fastillståndstemperaturen ?? Finns det formler vi kan använda för att beräkna detta - säg när barometertrycket är 29.

Institutionen för fysik :: College of Engineering ::

(с) 2019 blog-vitalika.ru