blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur mycket är 11 wc till psi

Hur mycket är 11 wc till psi

Även om gastrycket vanligtvis mäts i enheter som millimeter kvicksilver eller pund per kvadrattum, kan utrustning i vissa fall avläsa trycket som tum av en vattenpelare. I synnerhet använder tryckindikatorer för flytande petroleumgas denna form av mätning. Omvandling mellan dessa tryckenheter är en enkel fråga om att multiplicera med en konstant faktor; du behöver bara veta vilken faktor du ska ansöka om för att konvertera till och från vattenpelare tum.

En standardräknare med fyra funktioner gör omvandlingen snabb och exakt. Knappa in vattenkolonnens tumtrycksavläsning i din räknare. Till exempel kan ett LP-gasutlopp vara 20 tum. Ange 20 i räknaren. Använd det faktum att en tum vatten i en vattenpelare är lika med 0. Tryck på multipliceringsknappen och sedan in 0. Tryck på lika-knappen för att se trycket som pund. Från exemplet 20 gånger 0. Mata in pundtrycket i din räknare för att göra omvänd omvandling om du bara känner till ditt tryck i pund och vill räkna ut vattenpelarens tum.

Till exempel läser din manometer 2 pund, så ange 2. Använd det faktum att 1 pund per kvadrattum av tryck är lika med 27. Tryck på multipliceringsknappen och ange sedan siffran 27. Tryck på lika-knappen för att se svaret. I detta exempel, 2 pund tryck gånger 27. Observera att tryck i pund för LP-tankar är mättrycket, inte det absoluta trycket. Mättrycket använder atmosfärstryck 14.

John Papiewski från Chicago har en fysikexamen och har skrivit sedan 1991. Han har bidragit till "Foresight Update", ett nyhetsbrev från nanoteknik från Foresight Institute.

Han bidrog också till boken "Nanoteknik: Molekylära spekulationer om global överflöd. Om författaren. Fotokrediter.

(с) 2019 blog-vitalika.ru