blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man beräknar fama macbeth standardfel

Hur man beräknar fama macbeth standardfel

Logga in eller registrera Logga in med. Vanliga frågor om forum. Sök bara i titlar. Inlägg Senaste aktivitet. Sida av 1. Filtrerad av: F Dreher. Fama-MacBeth Regression 16 sep 2015, 10: Låt mig först kontrollera att jag förstår FMB-metoden korrekt, för det är här min första osäkerhet uppstår: För det första utförs N-tidsserieåtergångar.

För det andra används betorna från denna regression som ingång för tvärsnittsregressionerna i det andra steget T. Sedan beräknas koefficienten för dessa betor som lambdas i genomsnitt för att ha en enda lambda per faktor. Så om jag har en panel med 9 tvärsnittsenheter och 300 tidsperioder, har jag först 9 regressioner med 300 observationer vardera.

Det andra steget är sedan 300 regressioner med 9 observationer. Finns det någon begränsning för huruvida de använda faktorerna måste vara globala faktorer eller inte, dvs. Detta har gjort mig väldigt förvirrad. Jag har använt det användarskrivna kommandot xtfmb. Hjälp- och ado-filen påpekar att det första steget är T-tvärsnittsregressioner och det andra steget är koefficientgenomsnittet.

Tack för hjälpen! Attaullah Shah. Du har ställt för många frågor i ett inlägg. Jag kommer att försöka svara på några av dina frågor. Hälsningar ------------------------------------------------- - Attaullah Shah, doktorsexamen. Kommentar Inlägg Avbryt. Jag ser att kommandot xtfmb till exempel bara är tvärsnittsregression för varje tidsperiod. Å andra sidan har jag läst välpublicerade artiklar som använder "globala" faktorer som förklarande variabler i ett första steg av N-tidsserieregressioner, följ upp det med T-tvärsnittsregressioner där betorna från de globala faktorerna som en ingång i tvärsnittsregressionen varierar nu mellan tvärsnittsenheterna och kallar det hela en Fama-MacBeth-regression.

Ursprungligen postat av Attaullah Shah View Post. Det första steget 300 regressioner är inte användbara, de används bara för att erhålla de genomsnittliga koefficienterna för de faktorer som används i regressioner. Kan någon klargöra detta för mig?

Någon hjälp uppskattad! Roberto Liebscher. Kör N tidsserie regressioner. Utför en tvärsnittsregression där N-koefficientuppskattningarna från 1 är dina förklarande variabler. Upprepa 1 och 2 framåt i tid för att få en tidsserie med koefficientuppskattningar från 2.

Använd denna tidsserie för att få "genomsnittlig koefficient" och dess standardfel. Som det står, utför det användarskrivna programmet xtfmb bara 2 och 3 men inte 1. Om du insisterar på att använda xtfmb kan du köra 1 först med hjälp av rullande kommando se hjälp rulla och slå samman den resulterande datasetet med din vänstra sida variabel för att xtfmb därefter.

Fama-MacBeth-förfarandet har kritiserats av flera skäl. En är att - i sin ursprungliga form - uppskattningen för standardfelet är partisk om det finns seriell korrelation i din tidsserie av koefficientuppskattningar från 2. Du kanske vill ta en titt på Petersen 2009 som diskuterar detta problem i detalj.

Senast redigerad av Roberto Liebscher; 15 feb 2017, 04: Ursprungligen postat av Roberto Liebscher View Post. Windows-alternativet är för att berätta för Stata hur lång var och en av tidsserierna ska vara.

Det var inte det som menades i steg 1. I steg 1 står N för antalet värdepapper i urvalet. För var och en av värdepappren körs en tidsserie-regression. Således är jag osäker på varför man skulle använda rullning här. Men om du anger din kod kan människor bättre kunna hjälpa dig med detta. Föregående Nästa.

Ja Nej. OK Avbryt.

(с) 2019 blog-vitalika.ru