blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man beräknar självdeklarerat genomsnitt

Hur man beräknar självdeklarerat totalt genomsnitt

Där de senaste två studieåren inte visas och för alla doktorer i veterinärmedicin eller motsvarande: hemskolans betygsskala används för att bestämma antagningsgenomsnittet. Genomsnittet översätts sedan till ett alfakvalitetsekvivalent för University of Guelph för antagningsändamål. A, B, C. Växla navigering. Hemblivande studenter som ansöker om Guelph.

Vi delar inte en termin. Vi kommer inte att överväga mindre än 16 kurser. Vi delar normalt inte ett antagningsmedelvärde mellan två grader, dessa situationer bestäms från fall till fall.

Vi utvärderar hela den tillgängliga examen vid tidpunkten för antagning för att hitta den kumulativa GPA. Antagning till doktorsexamen baseras på de slutförda betygen hittills i magisterprogrammet om examen inte är fullständig, ett villkor kommer att finnas i erbjudandet som anger att examen krävs. Sökande som har DVM-examen eller motsvarande och som ansöker om DVSc-programmet måste ha uppnått en övergripande genomsnittlig ställning på minst hög andra klassens B-status i sitt program.

Se sidan Akademiska program för tillgång till detaljer. Om en sökande har slutfört ytterligare examen eller avslutat kurser måste dessa utskrifter bedömas separat och genomsnittet från din senast avslutade examen kommer att användas som underlag för antagning.

Sökande som inte uppfyller minimikraven bör granska uppgraderingssidan och kontakta avdelningen för att diskutera sina kvalifikationer med det intressanta programmet. Alternativa antagningskriterier kan gälla i undantagsfall. Betygskonvertering Betygsskala för heminstitutionen används för att bestämma antagningsgenomsnittet. Vi uppmuntrar internationella sökande att granska de internationella riktlinjerna för utvärdering av referenser.

(с) 2019 blog-vitalika.ru