blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Flytta postlådestopp när du är klar att slutföra

Avbryt flyttning av brevlåda när du är klar att slutföra

Först börjar vi med postlådesrörelse för en användare. Hur får jag information om användarens postlåda? Hur flyttar jag brevlåda? Se nedan viktiga p arametrar: Saknade objekt är objekt i källpostlådan som inte kan hittas i målpostlådan när begäran är klar att slutföras.

Vi kan stänga av eller ta bort flyttbegäran - Om du stänger av flyttbegäran kan den återupptas, men borttagna flyttbegäran kan inte återupptas. Hur kontrollerar jag status för flyttbegäran? Brevlåda rörelse för flera användare. Enligt ovanstående exempel migrerar vi bara en enskild användare - men i produktionen måste vi migrera tusentals användare -. Partinummer: Jag tar inmatning från a.

Enligt nedanstående skript flyttar vi bara postlådor direkt - Vi kan också använda nedanstående viktiga parametrar. Om vi ​​flyttar postlådor till samma databas, nämn bara Alias ​​i CSV-fil och använd skriptet nedan - Du måste skriva databasnamnet manuellt i det här fallet. Några av felmeddelandena som returneras av denna cmdlet är tillfälliga och indikerar inte att en begäran - faktiskt misslyckades.

Flytta statusöversikt för begäran 001. Exportera din statusrapport 001 002. Referenssida - Technet Download Scrips. Nyare inlägg Äldre inlägg Hem.

(с) 2019 blog-vitalika.ru