blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Mercedes atego 815 startar inte när den är varm

Mercedes atego 815 startar inte när den är varm

Mål är ekonomisk användning av resurser och noggrann hantering av livets naturliga baser, vars bevarande tjänar människor och natur. Tryckt i Tyskland ändras tekniska detaljer för styrenheterna och motorerna mittemot data och illustrationer i den tillgängliga handboken. Reproduktion, duplicering eller översättning, även delvis, är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd. Redaktionsslutsats: Version 1. Detta dokument är skyddat av upphovsrätt.

Varje användning utanför de nära gränserna för upphovsrättslagen är inte tillåtet utan godkännande från DaimlerChrysler AG.

Förteckning över förkortningar ............................................... .................................................. ............................ Allmän information.................... .................................................. .................................................. Användning för det avsedda ändamålet ............................................. .................................................. ........

Personalkrav ................................................ .................................................. ............... Organisatoriska åtgärder ................................. .................................................. .............................

Säkerhetsåtgärder för motorer med elektroniska styrenheter .......................................... ........ DaimlerChrysler originaldelar ....................................... .................................................. ............

Program för säkerhet och säkerhetskopiering ............................................. ......................................... General guvernörsarkitektur ...... .................................................. .............. Funktioner hos guvernören och gränssnittsmodulen ............................. ............................................ MR-PLD motorstyrpump -linjemunstycke .............................................. ... Styrenhet - funktionsprincip .......................................... .................................................. .....

Översikt av det intelligenta motorsystemet BR 500 .......................................... ................................ Översikt av det intelligenta motorsystemet BR 900 .......... .................................................. ..............

Kontrollschema blockdiagram .............................................. .................................................. ............... Funktionsbeskrivning ................................. .................................................. .................................. Begreppets flexibilitet ............ .................................................. .................................................. ...

Beskrivning av ingångarna .............................................. .................................................. ... Beskrivning av utgångarna ........................................... .................................................. .... Avstängning eller strypning av motorn genom FRE: s elektronik ............................. Motorns start och stopp ... .................................................. .................................................. ..................

Villkor för startkontroll ............................................... ................................................. Förrätt skydd................................................. .................................................. .............. Börja med föraren ................................ .................................................. .............................

KAN starta ................................................ .................................................. ............................ Återställningsbro för start ................... .................................................. ........................................ Startdrivrutin ........ .................................................. .................................................. ............

Startprocedur ................................................ .................................................. ............ Knapp för servicestart vid motorblocket ............................... ..........................................

Servicestoppsknapp vid motorblocket ........................................... ............................. Motorsvängning via start- och stoppknappen för service ............ .................................. Upp till maximal hastighet via servicestartknappen ....... ............................................. Motorstopp ... .................................................. .................................................. ..................

Terminal för plausibilitetskontroll 50 .............................................. .................................................. ........ Beräkning av injektionsavgivningsvinkel och injektionsstart ................................. ...................

Kontrollerar PID-regulatorn ............................................... .................................................. ................ Driftlägen ................................ .................................................. ........................................... PTO-hastighetsreglering .... .................................................. .................................................. .....

Kontrollerad drift normal drift .............................................. ....................... Bogsering av motorn ...................... .................................................. ..................................... Akut syndrom ........... .................................................. .................................................. ...... Mekanisk beskrivning .......................................... .................................................. .......................

Mekanisk layout för PLD-motorelektronik ............................................ .................................... Komplett version PLD motorelektronik ......... .................................................. ........................... MR-PLD - versionstilldelningstabell ................ .................................................

Teknisk data................................................ .................................................. .................................. Allmänna testvillkor ............. .................................................. ................................................ Elektrisk beskrivning .................................................. .................................................. ...................

Systemgränssnittsdiagram ............................................... .................................................. ............... Gränssnittsdiagram ................................. .................................................. ............................. Kontrollenhetens interna sensorer ................. .................................................. ......................... Kontrollenhetens externa sensorer ..................... .................................................. .....................

Aktiva sensorer ................................................ .................................................. .................... Passiva sensorer ............................ .................................................. ...................................... Temperatursensorer .......... .................................................. ..............................................

Passivt oljetryck ............................................... .................................................. ........... Oljenivå..................................... .................................................. .......................................... Fläkthastighet...... .................................................. .................................................. ..................

Digitala ingångar ................................................ .................................................. .................................... Tändningsterminal 15 ........... .................................................. ............................................

Terminal 50 ................................................ .................................................. ........................ Oljeseparator ........................ .................................................. ............................................... Proportionell ventilkontroll .................................................. .................................................. ............

Huvudväg självlåsande ............................................. .................................................. ...... Hjälpväg självledande ........................................ ................................................ Principblockschema startkontroll ................................................ .......................... Startrelä ...................... .................................................. ..................................................

Principblockschema för säkerhetskonceptet för JE-starter ........................................ ..... Seriella kommunikationsgränssnitt .......................................... .................................................. ........

CAN-databuss 2-tråds-gränssnitt, standard: ISO 11992 ..................................... ........... Diagnostikstandard: ISO 9141 ................................. ............................................. Klassificering av injektorn ventiler ................................................. ................................

Fläkt typ ................................................ .................................................. ............................................. Allmän anslutning ... .................................................. .................................................. ...... Startkontroll .......................................... .................................................. ........................................ KB-start med startmagnetrelä 2 A. .................................................

Oljepannor ................................................ .................................................. ............................................. Uppmätta värden... .................................................. .................................................. .......................

Analoga mätvärden ............................................... .................................................. ............. Binära mätvärden .................................. .................................................. ............................... Seriella diagnosgränssnitt ................ .................................................. ...........................................

Diagnoslinje ................................................ .................................................. ................................. Felminne ............... .................................................. .................................................. .... Driftlägen ............................................ .................................................. ................... CAN databussystem ........................... .................................................. .........................................

Fordon CAN ................................................ .................................................. ....................... Konfiguration av diagnostiskt gränssnitt ....................... .................................................. .................... Felminnesstruktur ........................... .................................................. ........................

Markväxling ................................................ .................................................. .............. Testrutiner .................................. .................................................. ...............................

(с) 2019 blog-vitalika.ru