blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vilka är elementen i konstlinjen?

Vilka är elementen i konstlinjen

Element av konst. Konstens element är komponenter eller delar av ett konstverk som kan isoleras och definieras. De är byggstenarna som används för att skapa ett konstverk. Listan nedan beskriver varje konstelement. Lär dig om principerna för design här. Ladda ner en studenthandout som innehåller en lista över konstens element och deras definitioner.

PDF, 168KB. En linje är en identifierbar väg skapad av en punkt som rör sig i rymden. Den är endimensionell och kan variera i bredd, riktning och längd. Linjer definierar ofta kanterna på ett formulär. Linjer kan vara horisontella, vertikala eller diagonala, raka eller böjda, tjocka eller tunna. De leder ditt öga runt kompositionen och kan kommunicera information genom sin karaktär och riktning.

Ladda ner ett kalkylblad som introducerar eleverna till begreppet linje. PDF, 398KB. Horisontella linjer antyder en känsla av vila eller vila eftersom objekt som är parallella med jorden är i vila. I detta landskap hjälper horisontella linjer också till att ge en känsla av utrymme. Linjerna avgränsar delar av landskapet, som går tillbaka till rymden.

De antyder också fortsättning av landskapet bortom bildplanet till vänster och höger. Saint Bavo, Haarlem, Pieter Jansz. Saenredam, 1634.

Vertikala linjer kommunicerar ofta en höjdkänsla eftersom de är vinkelräta mot jorden och sträcker sig uppåt mot himlen. I denna kyrkans interiör föreslår vertikala linjer andlighet som stiger utanför människans räckvidd mot himlen. Skåp, franska, omkring 1785. Horisontella och vertikala linjer som används i kombination kommunicerar stabilitet och soliditet.

Rätlinjiga former med 90 graders vinklar är strukturellt stabila. Denna stabilitet antyder beständighet och tillförlitlighet. Diagonala linjer förmedlar en känsla av rörelse. Objekt i diagonal position är instabila. Eftersom de varken är vertikala eller horisontella är de antingen på väg att falla eller är redan i rörelse.

Fartygets vinklar och klipporna på stranden förmedlar en känsla av rörelse eller hastighet i denna stormiga hamnscen. En linjes kurva kan förmedla energi. Mjuka, grunda kurvor minns kroppens kurvor och har ofta en tilltalande, sensuell kvalitet och en mjukgörande effekt på kompositionen.

Kanten av poolen i det här fotografiet leder försiktigt ögat till skulpturerna i horisonten. Form och form definierar objekt i rymden. Former finns i tre dimensioner, med höjd, bredd och djup. Ladda ner ett kalkylblad som introducerar studenterna till begreppet form. PDF, 372KB. Studier för takdekoration, Charles de la Fosse, omkring 1680.

Form har bara höjd och bredd. Form definieras vanligtvis, men inte alltid, med linje, vilket kan ge sin kontur. I den här bilden dominerar rektanglar och ovaler kompositionen. De beskriver de arkitektoniska detaljerna för en illusionistisk takfreska.

Uppfödande häst, Adriaen de Vries, 1610—1615. Form har både djup och bredd och höjd. Tredimensionell form är basen för skulptur, möbler och dekorativ konst.

Tredimensionella former kan ses från mer än en sida, såsom denna skulptur av en uppfödningshäst. Geometriska former och former inkluderar matematiska namngivna former som fyrkanter, rektanglar, cirklar, kuber, sfärer och kottar. Geometriska former och former är ofta konstgjorda. Men många naturliga former har också geometriska former.

Detta skåp är dekorerat med mönster av geometriska former. Guldkrans, grekisk, 300—100 B. Organiska former och former är vanligtvis oregelbundna eller asymmetriska. Organiska former finns ofta i naturen, men konstgjorda former kan också imitera organiska former.

Denna krans använder organiska former för att simulera löv och bär. Verkligt utrymme är tredimensionellt. Utrymme i ett konstverk avser en känsla av djup eller tre dimensioner. Det kan också hänvisa till konstnärens användning av området inom bildplanet. Området runt de primära objekten i ett konstverk kallas negativt utrymme, medan det utrymme som upptas av de primära objekten kallas positivt utrymme.

Positivt och negativt utrymme Förhållandet mellan positivt och negativt utrymme kan i hög grad påverka effekterna av ett konstverk. På denna ritning upptar mannen och hans skugga det positiva utrymmet, medan det vita utrymmet som omger honom är det negativa utrymmet.

Den oproportionerliga mängden negativt utrymme accentuerar figurens sårbarhet och isolering. Tredimensionellt utrymme Den perfekta illusionen av tredimensionellt utrymme i ett tvådimensionellt konstverk är något som många konstnärer, som Pieter Saenredam, arbetade för att uppnå.

Illusionen av rymd uppnås genom perspektivritningstekniker och skuggning. Ljus reflekteras från föremål. Färg har tre huvudegenskaper: Färger kan beskrivas som varmaröd, gul eller svalblå, grå, beroende på vilken ände av färgspektret de faller. Christ Crowned with Thorns, Gerrit van Honthorst, omkring 1620. Värde beskriver ljusstyrkan i färgen. Konstnärer använder färgvärde för att skapa olika stämningar. Mörka färger i en komposition antyder brist på ljus, som i en natt- eller interiörscen.

Mörka färger kan ofta förmedla en känsla av mysterium eller förödande. Ljusa färger beskriver ofta en ljuskälla eller ett ljus som reflekteras i kompositionen. I den här målningen föreslår de mörka färgerna en natt- eller interiörscen. Konstnären använde ljusa färger för att beskriva ljuset som skapades av ljusflamman.

Bebudelsen, Dieric Bouts, 1450—1455. Intensitet beskriver renhet eller styrka hos en färg. Ljusa färger är outspädda och förknippas ofta med positiv energi och ökade känslor.

Tråkiga färger har spädts ut genom att blanda med andra färger och skapa en lugn eller seriös stämning. I den här bilden fångade konstnären både allvaret och glädjen i scenen med den tråkiga grå steninredningen och det ljusröda draperiet.

Ytkvaliteten på ett objekt som vi känner genom beröring. Alla objekt har en fysisk struktur. Konstnärer kan också förmedla struktur visuellt i två dimensioner. I ett tvådimensionellt konstverk ger textur en visuell känsla av hur ett avbildat objekt skulle kännas i verkliga livet om det berördes: I tredimensionella verk använder konstnärer verklig konsistens för att lägga till en känslig kvalitet i verket.

Porträtt av Agostino Pallavicini, Anthony van Dyck, 1621—1623. Textur avbildad i två dimensioner Konstnärer använder färg, linje och skuggning för att antyda texturer. I den här målningen målas mannens mantel för att simulera silke. Förmågan att på ett övertygande sätt skildra tyg av olika typer var ett av märkena för en stor målare under 1600-talet.

Skrivbord, franska, 1692—1700. Ytstruktur Ytan på skrivbordet är metallisk och hård. Den hårda ytan är funktionell för ett objekt som skulle ha använts för skrivning.

Den släta ytan på skrivbordet reflekterar ljus och ger gnistan till denna möbel. Innehåll Konstdelar. Principer för design.

Studenthandout: Form och form.

(с) 2019 blog-vitalika.ru