blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad betyder 4bb embryo ung

Vad betyder 4bb embryo ung

Har du någonsin undrat hur embryoklassificering och framgångsgrad är kopplad till IVF? Detta är endast för utbildningsändamål. Pronuclear stage Dag 0 - Dag 1 Sperma och ägg förenas!

Så här bestämmer embryologen att befruktning sker. Resultatet är ett befruktat ägg. Klyvningssteg Dag 1 - Dag 3 Under de närmaste timmarna har embryot sin första celldelning för att göra två celler, och sedan ytterligare en efter cirka 24 timmar till 4 celler, sedan till 8, etc. Celler börjar differentiera förändring till antingen ICM Inre cellmassa. Blastocyster har två typer av celler: Dessa är de delar av embryot som blir fostrets ICM Inre cellmassa. Kommer du ihåg att få ditt rapportkort när du gick i skolan?

Embryoklassificering är samma sak förutom att vi bedömer embryon utifrån hur de ser ut. Så det är mer som en modevisning! Embryologerna är domarna som kontrollerar genom sin lista över goda och dåliga egenskaper för att avgöra vilket embryo som ser bäst ut.

Embryologer från olika kliniker kan göra saker lite annorlunda, men det grundläggande är detsamma!

MEN det finns andra faktorer som avgör framgång, förutom betyg! Craciunas et al. Så en ännu större del av framgång tillskrivs själva endometrium snarare än embryot åtminstone enligt den författaren.

Implantation kan misslyckas av många skäl som inte är relaterade till embryot eller dess kvalitet, läs mer här. Enligt Goto et al. Så även lägre kvalitet embryon från de yngre kvinnorna presterar bättre än de bästa kvaliteten embryon från äldre kvinnor!

Varför är detta? Vissa embryologer kan betygsätta embryon hårdare än andra. Vad händer om varken är rätt? Och om de har rätt, spelar det någon roll ändå? Vi använder betyg som ett sätt att förutsäga vilket embryo som har större chans att producera en levande födelse.

Högre graderade embryon har bättre chans än lägre graderade embryon. Så glöm betyg! Även dåliga graderade embryon gör barn.

Kolla in den här fallstudietiteln: Det finns flera kriterier som används för att definiera vad ett perfekt klyvningsstadieembryo är: Beslutet att använda dessa parametrar berodde på de vetenskapliga fynden vid den tiden och har resulterat i en mer konsekvent diskussion om vad som gör ett bra klyftningsstadieembryo.

Antalet celler i ett klyvningsstadieembryo har att göra med hur snabbt det delar sig. Det ideala antalet celler på dag 2 är 4 celler och 7-9 celler efter dag 3 och detta cellnummer anses vara den viktigaste faktorn för att bestämma graviditetshastigheter i klyvningsstadiet embryon Van Royen et al.

Ibland kan en bit av en cell klämma av sig och bilda ett fragment. Fragmentering uttrycks som en procentandel av hela embryot. Racowsky et al. Helst bör det i det tidiga embryot, när en cell delar sig, ha samma storlek. Ojämn uppdelning kan resultera i ojämn fördelning av proteiner och andra faktorer som cellen behöver för att utveckla normalt Rienzi et al.

Embryon med ojämn cellstorlek har lägre implantations- och graviditetshastigheter och är mer benägna att vara kromosomalt onormala Hardarson et al. Fragmentering kan leda till oregelbunden cellstorlek eftersom modercellen blir mindre när ett fragment bildar Van Blerkom et al. Kliniker kan ha olika sätt att rapportera betyg. Vissa kliniker väljer 1 som dålig och 4 som bra, medan andra är inverterade så 1 är bra och 4 är dåliga.

Dessa siffror kan variera mellan kliniker och vissa går från 1-5. För det mesta beaktas cellnummer, cellsymmetri och fragmentering. Ofta hänger cellsymmetri samman med fragmentering. För vissa är mindre än 6 celler eller 4 celler på dag 3 en automatisk poäng av dålig oavsett fragmentering.

Rhenman et al. Oron et al. Zhu et al. Observera att detta är nationell statistik som tittar på genomsnittet på nästan 100 000 cykler och spänner över alla typer av betyg, diagnoser och antal överförda embryon.

Ditt embryo har kommit till blastocyststadiet. Det här är en ganska prestation! Ofta bedöms implantationspotentialen för dag 3-embryon baserat på att göra det till detta stadium Rienzi et al. Blastocyst-klassificering görs främst med Gardner-systemet Gardner och Schoolcraft 1999.

Ett värde ges för expansionen eller hur stort embryot är från 1-6 och kvaliteten på ICM Inner cellmassa. För att visualisera en blastocyst, föreställ dig en sprängd ballong med en golfboll inuti fast i en position.

Ballongens gummihud är som cellerna i trophectoderm och golfboll är ICM Inre cellmassa. Istället för luft fylls embryot med vatten och blir större med tiden. Nedan är en bild av en blastocyst med några av de viktigaste funktionerna som anges till höger. Blastocysten har en struktur som kallas en blastocoel som är ett hålrum som samlar upp vatten och gör det möjligt för embryot att expandera när det tar in mer vatten.

Under det tidiga sprängstadiet växer blastocoel helt enkelt i storlek. Blastocoel är full vid expansionssteg 3 och med 3 till 4 blir embryot större. När det växer i storlek sträcker sig embryot och tunnar ut zona. Så småningom herniates några celler från zonastad 5 tills slutligen zona sprickor öppnas och embryot är helt kläckt steg 6.

ICM Inre cellmassa. ICM Inre cellmassa. Du vill ha en bra mängd snö och du vill ha den tätt packad, annars faller den isär. Liksom ICM Inner cellmassa. Trophectoderm är som en iglo som behöver många isblock som passar bra ihop annars kan det falla sönder. Gardner-systemet. Precis som beskrivits ovan där en betygsättning rapporteras som ett alfanumeriskt värde som mäter både embryonets expansion från 1-6 och kvalitet A, B eller C för ICM Inner cellmassa.

Inga bokstäver, bara siffror. Vissa kliniker älskar siffror så mycket att de omvandlar bokstäverna till siffror. En 4AA skulle representeras som 4-3-3, en 4CC som 4-1-1. Med andra ord är en 5BB bättre än en 3AA? Eller är en 3BA bättre än en 3AB? Intressant, som de flesta saker på IVF-arenan är svaret kontroversiellt.

Låt mig förklara vart och ett av argumenten :. Expansionsregler. Ett embryo som inte helt kan expandera och växa i kultur kommer inte att utvecklas till en bebis. Trophectoderm regler.

Trofektoderm är ansvarig för att fästa vid endometrium och generera blodtillförsel för det växande embryot genom dess utveckling till moderkakan. Därför är trophectoderm det som avgör huruvida implantation sker alls eller inte, så detta bör ges prejudikat.

Morbeck 2017 gjorde en genomgång av åtta studier som drog slutsatser baserade på huruvida ICM Inner cellmassa. Det kan överraska dig att embryon som får C-klass ofta kastas och inte fryses eller överförs, men det finns växande bevis för att dessa embryon verkligen är lämpliga för överföring :.

Normalt bör embryon bli blastocyster på dag 5 så gör det stor skillnad om det tar ytterligare en dag eller två? Ange din e-postadress nedan och ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas. Innehållsförteckning. Inre cellmassa. Till vänster finns ett 4-celligt embryo som är perfekt dag 2 men inte dag 3.

Vid dag 3 vill vi se ett 8-celligt embryo till höger. Alla celler har samma storlek. De två cellerna ovanpå är mindre än de två cellerna längst ner.

(с) 2019 blog-vitalika.ru