blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad står katt för i utbildning

Vad står katt för i utbildning

Utskriftsversion. Klassrumsbedömningstekniker CAT: er är i allmänhet enkla, icke-graderade, anonyma aktiviteter i klassen som är utformade för att ge dig och dina elever användbar feedback om undervisningsinlärningsprocessen när den händer.

CAT kan användas för att förbättra undervisningen och inlärningen som sker i en klass. Mer frekvent användning av CAT kan ... Resultat från CAT kan vägleda lärare att finjustera sina undervisningsstrategier för att bättre möta studenternas behov. En bra strategi för att använda CAT är följande.

Angelo och K. Patricia Cross Jossey-Bass, 1993. Denna bok innehåller 50 CAT, indexerade på en mängd användbara sätt. Boken finns på biblioteket Center for Teaching. Vad är CAT? Exempel på CAT inkluderar följande. Bakgrundskunskapssonden är ett kort, enkelt frågeformulär som ges till studenter i början av en kurs eller innan introduktionen av en ny enhet, lektion eller ett ämne.

Protokollet testar hur eleverna får kunskap eller inte. Instruktören avslutar klassen med att be eleverna skriva ett kort svar på följande frågor: Tekniken består i att be eleverna att skriva ner ett snabbt svar på en fråga: CAT är användbart i kurser som kräver problemlösning. När eleverna har fått reda på vilken typ av problem de har att göra med måste de ofta bestämma vilka principer som ska tillämpas för att lösa problemet.

Denna CAT ger eleverna några problem och ber dem att ange principen som bäst gäller för varje problem. Definiera funktioner Matris: Förbered en utdelning med en matris om tre kolumner och flera rader.

Överst i de två första kolumnerna listar du två distinkta begrepp som kan ha förvirrande likheter e. I den tredje kolumnen listar du de viktiga egenskaperna hos båda begreppen i ingen särskild ordning. Ge dina elever utdelningen och låt dem använda matrisen för att identifiera vilka egenskaper som hör till vart och ett av de två begreppen. Mer frekvent användning av CAT: er kan ... Ge just-in-time feedback om undervisningsinlärningsprocessen Ge information om elevernas inlärning med mindre arbete än traditionella uppdragstester, papper etc.

Uppmuntra uppfattningen att undervisning är en fortlöpande process av förfrågan, experiment och reflektion Hjälp eleverna att bli bättre övervakare av sitt eget lärande Hjälp eleverna att känna sig mindre anonyma, även i stora kurser. Välj en CAT som ger denna feedback, överensstämmer med din undervisningsstil och kan enkelt implementeras i din klass.

Förklara syftet med aktiviteten för eleverna och genomför sedan den. Låt dina elever veta vad du har lärt dig av CAT och hur du kommer att använda denna information. Ett antal webbplatser innehåller också information om och exempel på CAT, inklusive följande.

(с) 2019 blog-vitalika.ru