blog-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vilken dos piriton är säkert för hundar

Vilken dos piriton är säkert för hundar

Klorfeniramin är en typ av antihistamin som ibland används för att behandla symtom på allergier och klåda hos hundar. Det är en första generationens H 1-antagonist som verkar lik difenhydramin, och som difenhydramin orsakar det sömnighet, men i något mindre grad. Detta gör det sämre för sedering, men användbart när du vill lindra symtomen på allergier utan att orsaka sömnighet, eller när lättare sedering krävs. Den har en bra säkerhetsprofil när den används hos friska hundar.

Även om klorfeniramin finns tillgängligt receptfritt kan det vara osäkert för hundar med vissa medicinska tillstånd eller som tar vissa mediciner. Rådgör alltid med en veterinär före användning. Den typiska dosen klorfeniramin för behandling av hundar är 4-8 mg var 8: e till 12: e timme, med en maximal dos på 1.

Något lägre mängder på cirka 0. Följ alltid den dos som rekommenderas av din veterinär. Varumärkesformer: Formuleringar med märke inkluderar Chlor-Trimeton och Piriton. Produkter med fördröjd frisättning: Undvik att låta honom tugga på dem och undvik att krossa kapslarna.

Klorfeniramin anses vara ganska säkert för friska hundar, såvida inte en överdos ges. Var försiktig när du behandlar en hund med medicinska tillstånd, eftersom det kanske inte är lämpligt för hundar med: Överdosering kan orsaka allvarliga och farliga biverkningar, sök omedelbar veterinärhjälp om en överdos har ges. Om överdosinducerade anfall inträffar ska du inte administrera diazepam Valium eller barbiturater. Undvik användning på dräktiga eller ammande djur. Att följa dessa riktlinjer hjälper dig att använda detta läkemedel på ett säkrast sätt: Läkemedlet kan påverka effekterna av antikoagulantia och varaktigheten av antihistamineffekter kan förlängas när det ges med MAO-hämmare.

Det är inte en behandling för själva mastcelltumörerna själva, men används ibland för kompletterande terapi för att kontrollera de ökade mängderna histamin i kroppen.

Det används också ibland som lugnande medel. Klorfeniramin kan orsaka följande biverkningar: Vanligast. En överdos kan orsaka kramper. Behandla inte dessa med barbiturater eller Valium, koma, andningssvårigheter och till och med döden i de allvarligaste fallen.

Om du misstänker en överdosering, kontakta omedelbart din veterinär eller ASPCA-giftkontrolltelefonen på 888 426-4435. Om läkemedlet gavs genom munnen kommer du vanligtvis att bli ombedd att få din hund att kräkas om han är vaken och stabil, och efter detta ges ibland aktivt kol.

Om kramper inträffar ges fenytoin vanligtvis intravenöst. Källor Dr. Rosychuk Dr. Växla navigering. Hemmedicin. En hund på 50 kg med klåda kan ges 8 mg var 8: e till 12: e timme, beroende på vilket doseringsprotokoll som används, och bör inte ges mer än 55 mg.

(с) 2019 blog-vitalika.ru