blog-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är en cpt-testmedicin

Vad är en cpt-testmedicin

Nuvarande procedurterminologi CPT är en medicinsk koduppsättning som används för att rapportera medicinska, kirurgiska och diagnostiska procedurer och tjänster till enheter som läkare, sjukförsäkringsbolag och ackrediteringsorganisationer. Det finns tre typer av CPT-koder: Kategori 1, Kategori 2 och Kategori 3. Kategori 1 omfattar procedurer och samtida medicinska metoder som utförs i stor utsträckning.

Kategori 1 är sektionskodare som vanligtvis identifieras med när man talar om CPT och är femsiffriga numeriska koder som identifierar ett förfarande eller en tjänst som är godkänd av Food and Drug Administration FDA, utförd av vårdpersonal i hela landet, och är bevisad och dokumenterad.

Kategori 2 CPT medicinsk koduppsättning består av kompletterande spårningskoder som används för prestationsåtgärder och är avsedda att hjälpa till att samla information om kvaliteten på den vård som levereras. Användningen av denna medicinska koduppsättning är valfri och ersätter inte kategori 1-koder.

Kategori 3 CPT-kodlistan består av tillfälliga koder som täcker ny teknik, tjänster och förfaranden. De skiljer sig från listan över medicinska CPT-koder i kategori 1 genom att de identifierar tjänster som kanske inte utförs i stor utsträckning av vårdpersonal, kanske inte har FDA-godkännande och inte heller har bevisad klinisk effekt.

För att vara berättigad måste tjänsten eller förfarandet vara involverat i pågående och planerad forskning. Syftet med dessa CPT-koder är att hjälpa forskare att spåra ny teknik och tjänster. CPT-koder, eller procedurkoder, beskriver vilken typ av procedur en patient har fått medan ICD-koder, eller diagnostiska koder, beskriver eventuella sjukdomar, sjukdomar eller skador som en patient kan ha.

Revideringarna av psykoterapikoden 2017 består av två ändringar. Den första förändringen är beskrivningen av psykoterapi CPT-koder. Den andra förändringen är beskrivningen av CPT-koder för familjepsykoterapi. Medan det inte fanns någon tid angiven i beskrivningen. Revisionen 2017 klargörs för att fakturera tjänsten måste klinikern uppfylla mittpunkten på 50 minuter. Med andra ord måste läkaren tillhandahålla minst 25 minuters dokumenterad service.

CPT-koder består av fem tecken. Dessa tecken kan vara numeriska och alfanumeriska beroende på vilken kategori - uppdelningen av CPT-koduppsättningen - CPT-koden är i. Markera rutan om du vill fortsätta. En helhetssyn på cybersäkerhet kan ge kontinuerlig övervakning - eller skapa hål som en hackare kan bryta mot. Vad gör ... Verktyg som ger ett helhetsgrepp för övervakning av IT-infrastrukturen finns i en mängd olika konfigurationer och leverans ...

Datalagringspolicyn är inneboende i efterlevnaden av Sarbanes-Oxley Act. I det här tipset lär du dig bästa metoder för lagring av SOX-data för ... Politiker och Hollywoodstjärnor är inte de enda i riskzonen: Företagen måste förstå de faror djupa förfalskningar utgör för deras ...

Google och Salesforces senaste BI-erbjudanden på flera miljarder dollar har satt analyser i fokus. Vad är importen för CIO: er - ... Oracle Dyn minskar försäljnings- och marknadsföringsjobb då Oracle planerar att avsluta vissa Dyn-tjänster 2020.

Uppsägningarna kommer bland andra Oracle ... Så du vill bygga en serverlös applikation på Microsoft Azure? Utforska verktygen och funktionerna som stöder dessa appar och ... En rad allmänna missuppfattningar i molnet - inklusive de som är relaterade till säkerhet och kostnad - ger företagsanvändare fel idé ... Med rätt Intune-appdistributionsmetoder kan IT hantera sina Android- och iOS-användares appar, men metoderna är olika ... BlackBerry har uppgraderat sin Enterprise Mobility Suite i ett försök att ansluta affärs- och konsumentapplikationer på ett säkert ...

Vem är i ditt nätverk och har åtkomst till dina data? IT-säkerhetsteam måste kunna svara på dessa frågor.

En stark identitet ... Lär dig hur man utvärderar tillgängliga säkerhetsverktyg som hanterar styrningen av användarnas identitet och tillgång till företagssystem ... IT-team måste vidta försiktighetsåtgärder för att hantera cybersäkerhetsmedvetenhet, särskilt när det gäller e-post. Hänvisa till detta ... Hewlett Packard Enterprise-lagringskunder säger att de gillar många av Primera-lagringsarrangemangets nya funktioner, men kommer att sakna ... Vill du veta mer om att implementera NVMe över tyger, var det är användbart och vad man ska tänka på?

Få svar på dessa och andra ... Detta uppdaterades senast i juni 2015. Relaterade termer ansvarig vårdorganisation ACO En ansvarig vårdorganisation ACO är en sammanslutning av sjukhus, vårdgivare och försäkringsbolag där alla parter ...

Tio saker att veta om den nya sjukvårdslagen Load More Visa alla. MACRA-regler: Hur digitala avrundningsverktyg förändrar sjukhuspraxis Sjukhus är inte redo att använda värdebaserade ersättningsmodeller Mer effektiv datautvinning är den bästa marknadsföringen för radiologiavdelningar Visa alla utvärdera. Mer effektiv datautvinning är bäst marknadsföring för radiologiavdelningar Föreslagen meningsfull användning steg 2 kriterier Kliniska kvalitetsmått som krävs av meningsfull användning Sjukhuskvalitetsmått som krävs av meningsfull användning Visa alla Hantera.

Föreslagen meningsfull användningskriterier steg 2 Kliniska kvalitetsmått som krävs för meningsfull användning Sjukhuskvalitetsmått som krävs av meningsfull användning Visa alla Problemlösning.

Logga in Glömt ditt lösenord? Glömt ditt lösenord? Inga problem! Skicka din e-postadress nedan. Vi skickar ett mejl med ditt lösenord. Ditt lösenord har skickats till: Skapa ett användarnamn för att kommentera. Vilken teknik använder din vårdorganisation för att exakt tilldela CPT-koder?

Sök efterlevnad Kan holistisk cybersäkerhet ge det nödvändiga skyddet? Vilka holistiska nätverkssäkerhetsverktyg erbjuder en organisation Verktyg som ger ett holistiskt tillvägagångssätt för att övervaka IT-infrastrukturen finns i en mängd olika konfigurationer och leveranser ... Sök CIO Företag behöver planera för djupt falsk teknik Politiker och Hollywoodstjärnor är inte de enda på risk: Search Cloud Computing Oracle uppsägningar drabbar Dyn-teamets försäljning, marknadsföringspersonal Oracle Dyn minskar försäljnings- och marknadsföringsjobb eftersom Oracle planerar att avsluta vissa Dyn-tjänster 2020.

Utvärdera de Azure-serverfria verktygen för att underlätta distributionsångest Så du vill bygga en serverlös applikation på Microsoft Azure? Debunk 10 vanliga offentliga molnmyter En rad offentliga missuppfattningar i molnet - inklusive de som är relaterade till säkerhet och kostnad - ger företagsägare fel idé ...

Navigera Intune-appdistribution för mobila enheter Med rätt Intune-appdistributionsmetoder kan IT hantera sina Android- och iOS-användares appar, men metoderna är olika ... BlackBerry Enterprise Mobility Suite lägger till 5 nya funktioner BlackBerry har uppgraderat sin Enterprise Mobility Suite i ett försök att ansluta affärs- och konsumentapplikationer på ett säkert ...

Sök säkerhet Varför användaridentitetshantering är en säkerhetsviktig Vem är i ditt nätverk och har åtkomst till dina data? Vilka verktyg för identitetsstyrning kan göra för din organisation Lär dig hur man utvärderar tillgängliga säkerhetsverktyg som hanterar styrningen av användarnas identitet och tillgång till företagssystem ...

Ord att gå: E-postfiske-säkerhet IT-team måste vidta försiktighetsåtgärder för att hantera cybersäkerhetsmedvetenhet, särskilt när det gäller e-post.

(с) 2019 blog-vitalika.ru