blog-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är en smörjande hörsel

Vad är en smörjande hörsel

Juridiska parametrar ................................................ .................................................. ......................................... Betydande straffåtgärd ...... .................................................. .................................................. .................

Procedurkrav före disciplin ............................................. .................................................. ........ Skriftligt meddelande krävs ...................................... .................................................. .................................... Utfärdande av slutligt meddelande om disciplin ........ .................................................. ................................................

Minskning av disciplin ............................................... .................................................. ................................ Hörande efter överdrivet överklagande ............. .................................................. .................................................. Kriterier för framgång vid utfrågningen ............................................ .................................................. .................. Genomföra checklistan för disciplinär rådgivningintervju .......................... ............................................

Förbered dig för intervjun .............................................. .................................................. ........................ Genomföra intervjun på ett konstruktivt sätt ................... .................................................. ..............

Behovet av samarbete .............................................. .................................................. ......................

Se till att medarbetaren förstår ............................................. .................................................. ... Användning av kritik ........................................... .................................................. ................................. Se till uppföljning ............ .................................................. .................................................. ........... Gör en skriftlig inspelning av intervjun ................................ .................................................. ..............

Exempel på brev som bekräftar verbal påminnelse ............................................. ................................................. Prov Skriftlig påminnelse ................................................ .................................................. ......................... Provmeddelande om avslag på provanställning .................. .................................................. ....... Exempel på avsikt att disciplinera ..................................... .................................................. ....................

Exempelmeddelande om uppsägning, upphävande eller degradering .......................................... ............................. Inspektionschecklista ................... .................................................. .................................................. ............... Intern avslöjande ................................. .................................................. .................................................. ...

Skyldighet att upprätthålla konfidentiell medicinsk information ............................................ ......................................... Information till icke-anställda .... .................................................. .................................................. ............... California Public Records Act ............................... .................................................. ...............................

Facklig tillgång till personalinformation ............................................ .............................................. Fredsofficers bakgrundsundersökningar .................................................. ............................................

Diskutera tidigare anställda ............................................... .................................................. .............. Betydelsen av exakta referenser ................................ .................................................. .....................

Fientligt trakasserier i arbetsmiljön .............................................. .................................................. Gjord med FlippingBook flipbook maker.

(с) 2019 blog-vitalika.ru