blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är en förprovningslingor

Vad är en förprovningslingor

Den förprovade slingan. Det är här det villkor som är nödvändigt för att fortsätta looping kontrolleras innan instruktionerna i loop genomförs. Slingan efter testet. Denna slinga placerar villkoret i slutet av slingan och om villkoret är sant används nyckelordet EXIT för att stoppa loopningen. Det kommer att finnas många gånger då vi vill "tvinga" användaren att ange acceptabla data.

I programmet ovan registreras alla värden som är mindre än eller lika med noll som ett faktornivå 1. Den iterativa DO-slingan fungerar på samma sätt som de andra slingorna vi hittills har sett, men syntaxen är lite mer kortfattad och den här typen av loop är den mest använda looping-strukturen. Använd ingångsvalidering för att tvinga ingången att vara ett tal större än eller lika med 1 och använd en iterativ Do-slinga.

Fråga, kan du ändra värdet på loop-räknervariabeln? I exemplet ovan kan vi ändra värdet på räkningen? Eulers nummer, e, används som bas för naturliga stockar.

Det kan approximeras med formeln :. Det är möjligt för en slinga att vara helt inne i en annan slinga! En sådan situation leder till kapslade öglor.

(с) 2019 blog-vitalika.ru