blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är aktidos med sorbitol

Vad är aktidos med sorbitol

Det används för att absorbera gaser i magen som orsakar maggas. Använd inte detta tillskott för att behandla förgiftningar eller överdos.

FDA har inte godkänt detta tillägg för medicinsk användning. Detta läkemedel kan användas för andra ändamål; fråga din vårdgivare eller apotekspersonal om du har frågor. Ta med munnen med ett glas vatten. Följ anvisningarna på förpackningsetiketten eller använd enligt anvisningar från en vårdgivare. Ta inte detta läkemedel oftare än föreskrivet. Tala med din barnläkare angående användningen av detta läkemedel hos barn.

Särskild vård kan behövas. Om du tror att du har tagit för mycket av detta läkemedel, kontakta ett giftkontrollcenter eller akutrum på en gång. Om du saknar en dos, ta den så snart du kan. Om det nästan är dags för din nästa dos, ta bara den dosen. Ta inte dubbla eller extra doser. Den här listan beskriver kanske inte alla möjliga interaktioner. Ge din vårdgivare en lista över alla läkemedel, örter, receptfria läkemedel eller kosttillskott du använder. Berätta också för dem om du röker, dricker alkohol eller använder olagliga droger.

Vissa saker kan interagera med din medicin. Tala om för din läkare eller vårdpersonal om dina symtom inte börjar bli bättre eller om de blir värre. Se din läkare om dina symtom varar i tre dagar. Detta läkemedel kan binda till andra läkemedel eller mejeriprodukter i magen. Ta inte andra läkemedel i minst 2 timmar före eller efter att du har tagit detta läkemedel. Ät eller drick inte mjölk, ost eller annan dagbok i minst 2 timmar före eller efter att du har tagit detta läkemedel.

Växtbaserade eller kosttillskott regleras inte som läkemedel. Styva kvalitetskontrollstandarder krävs inte för kosttillskott. Renheten och styrkan hos dessa produkter kan variera. Säkerheten och effekten av detta kosttillskott för en viss sjukdom eller sjukdom är inte känd. Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom.

Leta efter produkter som innehåller USP efter ingrediensnamnet. Detta innebär att tillverkaren följde standarderna i US Pharmacopoeia. Kosttillskott som tillverkas eller säljs av ett nationellt känt livsmedels- eller läkemedelsföretag görs mer sannolikt under strama kontroller. Du kan skriva till företaget för mer information om hur produkten tillverkades.

Biverkningar som du bör rapportera till din läkare eller vårdpersonal så snart som möjligt: Biverkningar som vanligtvis inte kräver läkarvård rapporterar till din läkare eller vårdpersonal om de fortsätter eller är besvärande: Denna lista beskriver kanske inte alla möjliga biverkningar. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

Förvara vid rumstemperatur mellan 15 och 30 grader C 59 och 86 grader F. Skydda mot värme och fukt. Håll tätt stängd. Kasta bort oanvänt läkemedel efter utgångsdatumet. Det används för att behandla vissa förgiftningar eller överdoser. Om en förgiftning eller överdos uppstår, skaffa nödhjälp. Behandla inte en förgiftning eller överdos själv. Ta detta läkemedel genom munnen.

Det ges vanligtvis av en vårdpersonal på sjukhus eller klinik. Om du tar detta läkemedel hemma, följ anvisningarna från din vårdgivare. Ta inte detta läkemedel om du inte har fått veta det. Skaka väl innan användning. Detta läkemedel fungerar bäst om det används inom 30 till 60 minuter efter överdosering eller förgiftning. Om dosen kräks, fråga din läkare vad du ska göra.

Oavsiktlig förgiftning eller överdosering är en medicinsk nödsituation. Använd endast detta läkemedel enligt anvisningar från en vårdgivare. När du har använt denna första akutbehandlingsåtgärd, kontakta läkare så snart som möjligt. Detta läkemedel binder inte alla giftiga ämnen. Använd inte detta läkemedel för att behandla överdoser av oljeprodukter som bensin, fotogen och vissa rengöringsprodukter, cyanid, alkoholer, motorkylmedel, mineralsyror, alkalier eller baser som i många rengöringsprodukter eller järn.

Få akut hjälp för att behandla överdos eller förgiftning. Ta med mycket vatten och håll en balanserad kost efter nödsituationen. Detta hjälper till att förhindra uttorkning och näringsproblem. Frys inte. Kassera oanvänd suspension när du har öppnat förpackningen.

(с) 2019 blog-vitalika.ru