blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är mitt mosesnummer

Vad är mitt mosesnummer

Moses föddes c. Han var gömd i sina föräldrars hus i tre månader och fördes sedan till floden för säkerhet. Hans upptäckt och adoption av faraos dotter avslutade den registrerade berättelsen om hans tidiga år. Erfarenhet och förberedelser i Midian och Sinai. Mose flydde till en region som heter Midian nära berget Sinai.

Han blev herde och gifte sig med Sippora, som födde honom två söner, Gershom och Eliezer. Det var från sin svärfar Jetro, som också var känd som Reuel, att Mose fick prästadömet. Apostlagärningarna 7: Josefs kall och mission var förutsagt av Josef som såldes till Egypten.

Många avslöjande upplevelser på Sinai förberedde Mose för att utföra uppgiften att återställa Israel till löftets land. Aaron, hans bror, var beredd som en talesman Ex. Tecken och plågor skickades över egyptierna. Slutligen, efter de egyptiska familjernas död, befriades Israels barn. Efter många år i bitter slaveri, bosatt i regionerna Goshen Gen. stannade de först vid Succoth Ex. Under denna del av resan gav Herren vaktlar och manna för att upprätthålla folket.

Manna fortsatte som häftklammer för deras näring under deras vandring. De passerade genom Dophkah och Alush Num. Israeliterna attackerades sedan av amalekiterna, ett nomadiskt ökenfolk i regionen. Joshua ledde en utvald militärgrupp av israeliter mot deras angrepp, medan Moses höll upp sin hand med hjälp av Aron och Hur i förbund, ledarskap och välsignelse för sitt folks seger.

Detta avsnitt illustrerar väl den stora hållbarhetsprincipen. Han gav Moses råd angående folkets regering och organisation. Resan från Egypten till Sinai tog bara cirka två månader. Under denna period undervisade Mose dem om Jesu Kristi evangelium och försökte förbereda folket för att ta emot en fullhet av prästadömet, förrättningar och välsignelser.

Medan de var slavar i Egypten fick Israels barn uppgiften att tegla för att hjälpa till med olika byggprojekt. Nedan är den översta bilden ett diagram som tagits från en grav i övre Egypten från 1450 B. Efter att ha grävt leran, staplat upp den och låtit den torka delvis, tempererades den av flera olika processer och pressades i träformar för att torka helt och hållet.

Tegelstenarnas ytor var ofta imponerade av kungens försegling för vilken de gjordes. Arkeologer som arbetar på platsen för staden Ur of Chaldees har bestämt att tegelstenarna i templet där gjordes genom denna process för tusentals år sedan. Den nedre bilden visar en egyptier som använder samma process för att göra tegelstenar idag. Israels barn organiserades vid Mt. Sinai i olika stammar, med specifika positioner tilldelade dem.

Utan denna försiktighet hade ordningen i Israels tidsmässiga, juridiska och andliga angelägenheter och uppgiften att styra denna stora nation varit omöjlig. Skrifterna visar att många människor var inblandade. Lägret själv arrangerades för att påskynda migrationen.

Tre stammar placerades på vardera sidan av lägret, med tabernaklet och prästadömet i centrum. Från lägret fastställdes marschordningen för migrationen med fyra stora företag, var och en bestående av tre stammar och några med prästadöme, alla riktade till att gå vidare i det skisserade mönstret enligt var och en i lägret. Fändelsen eller bannern som oftast talas om som standard användes i det forntida Israel för att underlätta organisation och kommunikation.

Genom att titta på standarden kunde en person hitta sin plats i lägret Num. Standarden som höjdes, sänktes eller vinkades skulle ge signaler för rörelse, attack, sammansättning etc. För migrationen till Kanaan organiserades Israel i fyra företag: Leviterna inkluderar alla män som är en månad gamla och äldre. Israels barn lägrades vid berget Sinai i nästan ett år Ex. Genom tre avslöjande upplevelser gavs instruktioner för att förbereda nationen.

Endast de värda och renade skulle delta. Det nyligen förbundna folket fick oralt de tio budorden av Herren; efter det skrämde en manifestation av Herrens kraft folket så att de var rädda för att han skulle dyka upp.

Den fjärde inspelade gudomliga kommunikationen vid Sinai till Moses var kriminell och civil kod för folkets politiska regering. Sedan tog Mose en del av ledarnas ledning på det heliga berget, där Herren uppenbarade sig för dem. Efter denna teofani återstod Moses för att få ytterligare vägledning för sitt folk.

Under denna mellanliggande gav Herren till Mose fullheten av prästadömets välsignelser och förordningar för sitt folk. Dessutom gavs fullständiga instruktioner för att bygga och driva tabernaklet som skulle vara ett bärbart tempel för Israel.

När han återvände till lägret fann Moses avgudadyrkan och ondskan utbredd. I ilska bröt han stenborden som Herren hade förberett med den högre lagen. Idolen förstördes och gärningsmän straffades. Mose återvände en sjätte gång till det heliga berget för att vädja om sitt folks förlåtelse. Han fick försäkran om att rättvisan skulle vara tillfredsställd och att folket fortfarande skulle få gå till det utlovade landet.

Herren instruerade Mose att flytta bort från folket en stund. Utanför lägret där han bodde fick ytterligare instruktioner i förhållande till hans ledarskap i Israel. Två nya stenbord skulle förberedas på vilka en mindre lag och ordning för prästadömet och förrättningar skulle registreras.

JST, Ex. Mosiah 13: Moses fick också instruktioner för att fortsätta resan till det utlovade landet. När han återvände från berget visade sig Herrens härlighet i hans ansikte. Israels barn slutförde byggandet av tabernaklet och organiserades enligt stammar för läger och resa till Kanaans land.

Efter invigningen av tabernaklet och det levitiska prästadömets särskiljande och organisering återupptogs resan till det utlovade landet. Israels barns vistelse vid Sinai och de händelser som inträffade där är den mest omfattande redogörelsen för alla händelserna i Mose och utvandringen. Därefter kom de till Kibroth-hattaavah, där vaktel åter anordnades; men många slogs av en pest på grund av sin lust.

Folket flyttade till Hazeroth, och Aaron och Miriam Ex. Slutligen anlände de till öknen Paran, i området Kades-Barnea, nära gränsen till Kanaans land. Mellan Sinai och Kadesh-barnea nämns många lägerplatser.

Men endast ovan nämnda platser har spelat in händelser som inträffade där. Ingen av de andra geografiska platserna på de namngivna platserna mellan Sinai och Kadesh är definitivt kända idag. Från Kadesh skickades 12 spioner, som representerar var och en av stammarna, för att samla spaningsinformation för en invasion av landet. Rapporten från spionerna berättade om landets rika fruktbarhet, men också om de välförsvarade städerna och invånarnas militära skicklighet.

Den allmänna bristen på tro bland folket manifesterades i deras fullständiga godkännande av de andra tio spionernas negativa rapport och i deras uttalade svar: På grund av deras uppror skulle Herren ha förstört israeliterna, men genom Moses Num.

De förbannades att leva i öknen Kades ett år för varje dag som spionerna var i Kanaans land, eller 40 år. Av dem som var 20 år eller äldre var det bara Caleb och Joshua som fick löftet att komma in i det utlovade landet. Folket, bedrövad över domens beslut, försökte angripa kanaanéerna i de södra delarna av landet med hopp om att de ännu skulle kunna inta arvets förbund. Moses vägrade att leda dem och de besegrades.

Israels barn bodde som ett ökenfolk i området kring Kades-barnea, tills fyrtio år efter det att de lämnade Egypten hade gått.

Under denna period registreras endast tre händelser som inträffade bland dem: När ökenuppehållet närmade sig sitt slut samlades Israel nära Kades. Här dog Miriam och begravdes. En vattenkris uppstod och löstes genom miraklet att träffa en sten, kallad Meribah, som förde fram vatten. Moses och Aron förhärligade inte Herren för denna välsignelse och nekades följaktligen privilegiet att komma in i det utlovade landet.

Som förberedelse för resan skickade Moses representanter till Edom för att förhandla om passage genom deras land. Edoms folk, som var Esaus ättlingar, hade fått sitt land som en arv från Herren. och israeliterna var skyldiga att hedra detta förbund.

Begäran nekades och krävde att israeliterna skulle resa genom de svåra regionerna söder om Edom. Denna nya generation israeliter lämnade Kades och transporterade sig till en plats vid Edoms gräns som de kallade berget Hor.

Israeliterna hade inte försökt komma in i Kanaan från söder, på grund av de starka befästningar som hade byggts för att skydda dessa gränser. Kungen av Arad, en av dessa muromgärdade städer, var rädd för israeliternas rörelse och angrep dem, men besegrades av Israels styrkor. Israels barn reste söderut för att undvika att passera genom Edoms land. De reste genom tuffa vildmarksområden och gick söderut till Elath vid havet eller klyftan i dagens Aqaba.

Deras upplevelser i denna vildmark visade sig vara ett test för den nya generationens israeliter. Mose befalldes att göra en orm av mässing och placera den högt på en standard så att alla som blev bitna av ormvarelserna instruerades att bara se på den och de skulle skonas. Detta symboliserade Kristi framtida försoning och var avsedd att undervisa om principerna för tro på Jesus Kristus. På grund av det enkla att manifestera ett sådant förtroende skulle många inte svara på den riktning som gav dem.

Johannes 3:

(с) 2019 blog-vitalika.ru