blogg-vitalika.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vem gör coleman 5hk utombordsmanual

Vem gör coleman 5hk utombordare

Sida av 73 Gå. Läs och förstå alltid bruksanvisningen innan du använder utombordsmotorn för första gången. Innehållsförteckning. Felsökning felsökning 10 Felsökning 62. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder din utombordsmotor. En grundlig förståelse av denna handbok kommer att ge instruktioner för korrekt drift, underhåll och skötsel. Även om denna bruksanvisning innehåller den senaste produktinformationen som finns tillgänglig vid tidpunkten för utskrift, kan det finnas mindre avvikelser mellan din maskin och denna bruksanvisning.

Motoreffekten reduceras när luftmassan och luftbränsleförhållandet minskar. Utombordsmotorns effekt minskas. Detta är en naturlig trend och kan inte ändras genom att justera motorn. När förgasaren har modifierats för användning i hög höjd blir luftbränsleblandningen för mager för låg höjd.

Page 5 Motoridentifikationsnummer Utombordarens serienummer: Utombordarens serienummer är märkt på etiketten. Etiketten finns på monteringsfästets vänstra enhet eller på den övre delen av fästet.

Registrera ditt utombordars serienummer i de utrymmen som tillhandahålls för att hjälpa dig beställa reservdelar från COLEMAN Outboard Motors, eller för referens om din utombordsmotor blir stulen. Utombordarens serienummer plats Serienummer enligt följande: ... Sida 6: Motorns serienummer Motorns serienummer Motorns serienummer är graverat på motorns aluminiumgjutning.

Serienummer: Följande installations- och underhållsinstruktioner, om de används, garanterar att utombordsmotorn kommer att följa: Avgasgränser under normal livslängd eller motorn 350 timmar eller 10 år, beroende på vilket som inträffar först och under normala användningsförhållanden.

Bullerutsläppsgränser under normala användningsförhållanden. För att betona speciell viktig information i handboken, observera följande: Detta är varningssymbolen. Indikerar särskilda försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att undvika skador på utombordsmotorn För att framhäva viktig information har ordet OBS speciell betydelse .: Indikerar nyckelinformation för att göra procedurer enklare eller tydligare att förstå. Coleman Outboard Motors är orolig för miljön och tror på att bevara och skydda alla naturresurser.

Av denna anledning bör ägare återvinna, handla i eller kasta batterier och olja efter behov. Sida 8: Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Huvudkomponenter och allmän information …………… .. Huvudkomponenter ………………………………… .. Allmän information ……………………… ……………………………………. Specifikation …………………………………………………………………………… ........ Bränsleinstruktioner …….

Val av propeller ……. Sida 9 2. Underhåll ………………………. Rengöring och justering av tändstift ...………………………………………………… .......... Kontroll av bränslesystem …………………………………… ……………………… .......... Inspektera tomgångshastighet ……………………………………………………………… ..... ..... Sida 10: Felsökning 8. Coleman Begränsad garanti …………………………………………. Sida 11: Huvudkomponenter och allmän information 1. Huvudkomponenter och allmän information 1.

Bärhandtag 21. Övre kåpa 8. Klämfäste 15. Klämskruv 2. Övre kåpa låshandtag 9. Tillerhandtag Anmärkning: Repfäste 3. Page 12 Om din modell innehåller en bärbar bränsletank är dess delar följande: Bränsletanklock 3.

Luftventilskruv 2. Bränslekoppling 4. Bränslemätare Om din modell innehåller en inbyggd bränsletank, är dess delar följande: Sida 13: Bränslekranen måste vara i nära läge när du använder en bärbar bränsletank. Koppla bort bränslekopplingen när du använder den inbyggda bränsletanken.

Sida 14: Sida 15: Val av propeller Var noga med att inte spilla bensin, om bensin läcker ut, torka av det omedelbart. Dra åt påfyllningslocket ordentligt efter tankning.

Om du skulle svälja lite bensin, andas in bensinånga eller få bensin i ögat, kontakta genast läkare. Tvätta genast med tvål och vatten om det kommer spilla bensin på huden. Byt kläder om bensin läcker ut på det. Sida 16: Användning 2. För båtar utan köl eller som är asymmetriska, kontakta din återförsäljare. Under vattentestning, kontrollera båtens flytkraft, i vila, med dess maximala belastning.

Kontrollera att den statiska vattennivån på avgashuset är tillräckligt låg för att förhindra att vatten tränger in i huvudet, när vattnet stiger på grund av vågor när utombordaren inte går. Sida 17: Montering av höjd på utombordsmotor bör visa dig hur du monterar din motor. Informationen i detta avsnitt är endast avsedd som referens. Korrekt montering beror delvis på erfarenhet och den specifika båt- och motorkombinationen. Om monteringshöjden är för hög tenderar kavitation att uppstå, vilket minskar framdrivningen.

Sida 18: Spänning av utombordsmotorn 2. Dra åt akterspegelskruven jämnt och säkert. Kontrollera ibland att klämskruvarna är åtdragna under pågående utombordsmotor eftersom de kan lossna på grund av motorvibrationer.

Lösa klämskruvar kan göra det möjligt för utombordsmotorn att falla av eller röra sig på akterspegeln. Detta kan orsaka förlust av kontroll. Sida 19: Inbrott i motorn 3. Fäst klämfästet på akterspegeln med lämpliga bultar. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Undvik att använda olämpliga bultar, muttrar eller brickor. Efter åtdragning, testa att köra motorn och kontrollera att den är tät. Underlåtenhet att följa inkörningsförfarandet kan leda till minskad motorlivslängd eller till och med allvarlig motorskada. Sida 20: Kontroll före drift 2. Se till att det inte finns några bränsleläckage eller bensinångor.

Kontrollera att bränsleledningarna är täta. Se till att bränsletanken är placerad på en säker, plan yta och att bränsleledningen inte är vriden eller planad eller troligtvis kommer i kontakt med vassa föremål. Sida 21: Påfyllning av bränsle 2.

(с) 2019 blog-vitalika.ru